Latest Post

TEOG'da Boş Kalan Kontenjanlar Ne Zaman İlan Edilecek ve Nasıl Tercih Olacak?

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı (TEOG) bu yıl 26-27 Nisan’da yapıldı. İlk yerleştirmeler 14-24 Temmuz arasında yapılmıştır. Sonuçlar ve boş kontenjanlar 11 Ağustos’ta ilan edilmiş, ardından yerleşemeyenler için TEOG ikinci yerleştirme süreci başlamıştır. Birinci nakil tercih başvuruları 14-18 Ağustos tarihleri arasında alınmış olup, 21 Ağustos’ta sonuçlar açıklanmıştır. 2. nakil tercih başvuruları 21-25 Ağustos’ta alınmış, sonuçlar 28 Ağustos’ta açıklanmıştır. Ardından 3. nakil yerleştirme 28 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında yapılmış olup, sonuçlar/taban puanlar 8 Eylül’de açıklanıyor. 11-14 Eylül arasında ise il-ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca nakil tercih başvuruları alınacak, 15 Eylül tarihinde sonuçları açıklanacaktır.

TEOG'da Boş Kalan Kontenjanlar Ne Zaman İlan Edilecek ve Nasıl Tercih Olacak?

Boş Kontenjanlara Tercihler

Tercih listelerinden TEOG boş kontenjanlar konusundan önce okul tipinin seçilmesi gerekmektedir. Okul tipi seçimi yapıldıktan sonra, altta yer alan kısımdan il ve ilçe seçimi yapılır. Bu şekilde okul tipi seçilen ilgili lokasyonda bulunan okullardan boş kontenjan olanlar sıralanır. Bu şekilde taban puanları da görüntülenir. Beliren ekrandan ayrıca, okul bünyesinde pansiyon imkanı olup olmadığı, eğitim verilen yabancı dil durumu, öğretim şekli (yatılı, gündüzlü) konularında da bilgi edinilebilmektedir. Ayrıca bütün ilçeler seçimi işaretlendiğinde ilçe genelinde seçim yapılarak en ideal okula yerleşme imkanı artabilmektedir. Nakillerde en dikkat edilmesi gereken nokta, boş kontenjan bulunması hususudur.

Sonuçlar


Bahse konu TEOG ikinci tercih yerleştirmelerine dair sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenilebilecektir. Ayrıca Bakanlığa ait meb.gov.tr ile eokul.meb.gov.tr ve oges.meb.gov.tr web siteleri üzerinden de sonuçlar takip edilebilmektedir. 8 Eylül 2017 tarihinde mesai saatleri içerisinde 3. nakil sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Ayrıca onay vermiş velilere sonuçlar SMS vasıtasıyla da bildiriliyor. Yukarıda belirtilen sistem ve portallardan öğrenci TC Kimlik Numarası ve okul numarası ile sonuç bilgilerini sorgulayabilir. Ayrıca bir sonuç belgesi gönderilmesi söz konusu değildir. Öğrencilerin YEP puan üstünlüğü bu yerleştirmelerde birinci olarak ele alınan konu olmaktadır. Okul kontenjanlarına göre ise yerleştirme şansı değişmektedir. Hiçbir şekilde okullara yerleşemeyen adaylar için Bakanlık açık öğretim liseye yerleştirme kararı alacaktır. 

Öğrenim ve Katkı Kredisi Nedir? Kimlere Çıkar?

KYK katkı kredisi aynı zamanda harç kredisi olarak da bilinen bir kredi türüdür.Yüksek Öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı kurumca öğrencinin öğretim kurumu hesabına ödenen paradır. Peki öğrenim kredisi nedir diye bakacak olursak. Öğrenim kredisi, yüksek öğrenim gören öğrencilere maddi destek sağlamak amacıyla, yüksek öğretim kurumlarının öğrenim süresi boyunca öğrencilere verilen borç paradır. Yüksek öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencileri öğrenim kredisinden yararlanabilmektedir. Öğrenciler aynı zamanda hem burs hem öğrenim kredisi alamazlar. Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Master ve Doktora öğrencilerine verilebilmektedir.

Öğrenim ve Katkı Kredisi Nedir? Kimlere Çıkar? Kısaca Anlatım

İlk Defa Kredi Alanların Yapması Gerekenler

2012 Temmuz ayı itibariyle resmi olarak yürürlüğe eklenen Bakanlar Kurulu kararı gereğince örgün ve 1. Öğretim öğrencilerinden katkı payı alınmayacaktır. Bu nedenle kurum tarafından katkı kredisi verilmemektedir. Yalnızca öğrenim kredisi verilmektedir. Öğrenim kredisi başvuruları kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir. Öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrencilerden yalnızca öncelik belgesi istenmektedir. Beyan edilen diğer belgeler istenmemektedir. Bu belgelerle ilgili kontroller kamu kurum ve kuruluşları tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Öncelikli öğrencilerden talep edilen evraklar kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden ilan edilmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilere, ek süre öğrenim gören öğrencilere, 2 yıllık eğitimi tamamladıktan sonra 1 yıl ara ile başka bir yüksek öğrenim kurumuna geçiş yapan öğrencilere öğrenim kredisi verilmemektedir. Öğrenim kredisi almaya devam ederken, durumunda herhangi bir değişiklik olan öğrencilerin durumunu belgeleyip bunu kuruma bildirdikleri takdirde kredileri bursa dönüşür.

Kredi Geri Ödemesi Nasıl olur?


KYK devlet bursu şartları herhangi özel bir durum gerektirmeden yüksek öğrenim gören tüm öğrencilere verilebilmektedir. Öğrenimi boyunca kredi alan öğrencilerin öğrenimi bittikten sonra bu parayı geri ödemeleri gerekmektedir. Borçlarını öğrenim süresi bittikten 2 yıl sonra aylık taksitler halinde ödemeye başlamaları gerekmektedir. Öğrenim kurumunu değiştiren öğrencilerin borçları yeni öğretim kurumlarının normal öğrenim süresine göre yeniden değerlendirilir. Lisans öğreniminden sonra ara vermeden Yüksek Lisans öğrenimini sürdüren öğrenciler borçlarını Lisans eğitiminin bitiminden 4 yıl sonra başlayarak kredi aldığı kadar sürede aylık taksitler halinde ödemeleri gerekmektedir. Öğrenciler borçlarını sözleşmede yazılan miktar kadar ödemektedirler.

LYS Puan Türleri

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversite adayları için yapılan ve toplam 5 oturumdan oluşan bir sınavdır. Bunlar LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4 ve LYS-5 olarak adlandırılır. Bu sınava girebilmek için YGS’den en az 180 puan alma şartı vardır. Puan hesaplamalarında ve yerleştirmede zaman zaman yaşanan değişiklikler nedeniyle LYS puan türleri üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Her yıl 2 milyon civarında üniversite adayı bu sınava girmekte olup, LYS bu aşamaların ikincisidir. Birinci aşama olan YGS yorum kabiliyetini ölçerken, LYS bilgi ağırlıklıdır. YGS konuları 9 ve 10. sınıf müfredatından, LYS konuları ise 11 ve 12. sınıf müfredatındandır.

LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) Puan Türleri Nelerdir Kısaca Anlatım

LYS Puan Çeşitleri

MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 puanları LYS puan türleri arasında Matematik ve Fen ağırlıklı olan puan türleridir. YGS’deki Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri, LYS-1’deki Matematik ve Geometri ile LYS-2 oturumundaki Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında yapılan nete göre şekillenir. TM-1, TM-2 ve TM-3 ise Türkçe ve Matematik ağırlıklı puanlardır. YGS’deki alanların yanı sıra LYS-1’de yapılan Matematik ve Geometri ile LYS-2’de yapılan Türk Dili ve Edebiyatı ve Coğrafya-1 alanlarında yapılan netlerden hesaplanır. TS-1 ve TS-2 ise YGS’deki alanlarla birlikte LYS-3’te yapılan Türk Dili ve Edebiyatı ile Coğrafya-1 alanları, LYS-4’deki Tarih, Coğrafya-2 ve Felsefe Grubu ve Din alanlarında yapılan netlerle hesaplanır.

LYS Puan Hesaplama


LYS’deki testlere verilen cevaplar her test için ayrı değerlendirilmektedir. Netler tespit edilerek LYS puan hesaplama kapsamında ham puan elde edilir. Kısa cevaplı sorularda yanlışın doğruyu götürme durumu yoktur. Lise son sınıfların ilgili testte aldığı ham puanlar esas alınarak; testin ortalama ve standart sapması hesaplanır. Bütün adaylar için standart sapması 10, ortalaması 50 olan standart puanlar kullanılır. Hesaplanan söz konusu standart puanlar ve kılavuzun “Tablolar-1E” kısmındaki ağırlıklarla “ağırlıklı LYS” yani ALYS hesaplanır. Tablo 1D ise hangi testlerden kaç ham puan alınması gerektiğini belirtir. Sadece bu tablodaki koşulları taşıyanların puanları hesaplamaya alınır. ALYS puanlarının her biri kendi içinde 100-500 arası puana dönüştürülür. 

YGS ve LYS Puanını Neler Etkiler?         

Üniversite okuma hayalinin peşinde koşanların merak etmesi gereken soruların başında YGS ve LYS puanını neler etkiler  sorusu gelmektedir. Bunların her ikisini etkileyen ortak unsur ortaöğretim başarı puanı (OBP)’dır. hesaplanırken, diploma notu önce 5’le; çıkan sonuç 0,12 katsayısı ile çarpılır. YGS ve LYS puanına eklenir. Eklendikten sonra elde edilen puan, adayın yerleştirme puanı olmaktadır. Örneğin diploma notu 80 olan bir öğrencinin OBP’si şöyle hesaplanır. 80x5: 400; 400x0,12: 48. (400+48: 448) En yüksek diploma notu 100 olabildiğinden en yüksek OBP katkısı 60’tır. Diğer bir bakış açısıyla YGS ve LYS puanının %88’i sınav performansına dayalıyken %12’si OBP’ye bağlıdır.

YGS Puanı

Her biri 40’ar adet sorudan oluşan Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında yapılan doğru ve yanlış sayıları (netice olarak net sayısı) YGS puan hesaplama konusunun temelini oluşturur. Çıkan net sayılarına göre adayın ham puanı ortaya çıkar. OBP hesaplaması ile nihai yerleştirme puanı ortaya çıkar. Bir örnekle izah etmek gerekir ise; adayımızın yukarıdaki alanlardan 30’ar doğru, 10’ar yanlış yaptığı, diploma notunun 80, dolayısıyla OBP puanının 48 olduğu varsayılırsa puanlar şu şekilde gerçekleşecektir. (Örnekte öğrencinin “net” sayıları her bir alanda 27,5 şeklinde gerçekleşmektedir.) Y-YGS1 Puanı: 430.15664, Y-YGS2 Puanı: 430.17045, Y-YGS3 Puanı: 432.73487, Y-YGS4 Puanı: 432.66543, Y-YGS5 Puanı: 431.35045, Y-YGS6 Puanı: 429,81380.

LYS Puanı


Lisans Yerleştirme Sınavına girebilmek için öncelikle YGS’den 180 puan barajını geçme şartı bulunmaktadır. Pek çok üniversite ve üniversite bölümü söz konusu olduğundan soru / puan türleri de buna bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Bahse konu LYS puan hesaplama unsurları şu şekilde sıralanabilir: YGS Türkçe (40 soru), YGS Sosyal Bilimler (40 soru), YGS Temel Matematik (40 soru), YGS Fen Bilimleri (40 soru), LYS-1 Matematik (80 soru), LYS-2 Fizik (30 soru), LYS-2 Kimya (30 soru), LYS-2 Biyoloji (30 soru), LYS-3 Edebiyat (56 soru), LYS-3 Coğrafya-1 (24 soru), LYS-4 Tarih (44 soru), LYS-4 Coğrafya-2 (14 soru), LYS-4 Felsefe ve Din (32 soru), LYS-5 Yabancı Dil (80 soru).

YGS ve LYS Puanını Neler Etkiler

Farabi Değişim Programı

Felsefe, matematik, siyaset bilimi, musiki ve mantık alanında eserler yazmış olan Farabi 870 yılında Türkistan’ın Farab şehrinde doğmuştur. Peki, Farabi nasıl yapılır ve nedir? Farabi değişim programı Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler ve öğretim görevlileri arasında bir dönem veya bir yıl öğrenci değişimi sağlayan bir programdır. YÖK Farabi değişim programına başvuran öğrencilere burs vermektedir. Ayrıca öğretim görevlilerine de ek ders ücreti vermektedir. Farabi için gidecek öğrencilerin seçimleri yılda iki kez bahar ve güz dönemlerinde yapılmaktadır. Farabi sürecindeki konaklama ihtiyaçlarını öğrenci kendisi karşılamak zorundadır. Üniversitelerin Farabi Koordinatörlüğünden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kısaca Farabi Değişim Programı Nedir? Nasıl Başvurulur? Başvuru Şartları Nelerdir?

Farabi Değişim Programı Başvuru Şartları

İlk yılını tamamlamış ve not ortalaması 2.00 ve üstü olan Önlisans yada Lisans öğrencileri ve ilk yarıyılını tamamlamış olup genel not ortalaması 2.5 ve üstü olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri  farabi değişim programına başvurabilir. Farabi imkanı olan okullar diğer okullarla farabi için anlaşmış olmalı. Üniversitelerin Farabi Kurum Koordinatörlüğünden başvuru yapılabilir. Öğrenciler yalnızca kendi üniversitelerinin anlaşmalı olduğu üniversitelerde Farabi öğrencisi olabilirler. Değişim programında öğrencinin gideceği üniversiteden kendi üniversitesine herhangi bir öğrenci gelmek zorunda değildir. 2013 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun çıkardığı karara göre 2013 yılından itibaren öğrenim gören Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencileri Farabi Değişim Programından faydalanamamaktadır.

Farabi Değişim Programına Nasıl Başvurulur?

Öğrenciler ve koordinatörler için Farabi değişim programı başvuru, kabul, kayıt ve tamamlama olmak üzere 4 süreçten oluşmaktadır.
Başvuru için istenen evrakların belirtilen tarihlerde Farabi Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesi gerekir.

Üniversitelerin Farabi Kurum Koordinatörlüğü, kabul eden üniversiteye öğrenim protokolünü imzalayarak gönderir. Kabul eden üniversite ise onayladığı protoklleri ve belgeleri farabi ofisine gönderir.
Kayıt aşamasında ise öğrenciler kendi üniversitelerinde katkı paylarını yatırmalıdır. Ancak ders seçimi yapmamalıdır.
Ders kayıt tarihlerinde kabul edildiği üniversitenin öğrenim protokolünde yer alan derslere kayıt yaptırır.


Tamamlama aşamasında ise öğrencilerin eğitim öğretim yılının sonunda gerekli belgeleri ve kimliğini üniversitenin belirtilen birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Farabi programı bittikten sonra öğrencinin 15 gün içerisinde kendi üniversitesine nihai raporunu teslim etmesi gerekmektedir.

YGS Puan Türleri Nelerdir?

Üniversiteye yerleşme sürecinin ilk basamağının adı Yükseköğrenime Geçiş Sınavı (YGS)’dir. YGS’de 180 puan barajını aşan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) girebilmektedir. Sınavda adaylara sorulan sorulardaki başarı durumuna göre YGS Puan Türleri şekillenmektedir. YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 olmak üzere 6 tür YGS puanı bulunmaktadır. Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında yapılan doğru ve yanlışlardan elde edilen netler bu puanların hesaplanmasındaki temel verilerdir. Net sayısına uygulanan oranlarla bu altı tür YGS puanı hesaplanır. Aşağıda bu hesaplamanın nasıl yapılacağına dair testlerin ağırlıkları verilmiştir. Hesaplama yapılabilmesi için testlerin minimum ikisinden 0,5 veya daha fazla ham puan alınması şarttır.

YGS Puan Türleri Nelerdir?

YGS Puanı

YGS sınavına girenlerin en merak ettiği hususların başında YGS puan türleri nelerdir  sorusu geliyor. YGS-1 puanında, Türkçe %20, Sosyal Bilimler %10, Temel Matematik %40, Fen Bilimleri %30 oranında, YGS-2 puanında, Türkçe %20, Sosyal Bilimler %10, Temel Matematik %30, Fen Bilimleri %40 oranında, YGS-3 puanında, Türkçe %40, Sosyal Bilimler %30, Temel Matematik %20, Fen Bilimleri %10 oranında, YGS-4 puanında, Türkçe %30, Sosyal Bilimler %40, Temel Matematik %20, Fen Bilimleri %10 oranında, YGS-5 puanında, Türkçe %37, Sosyal Bilimler %20, Temel Matematik %33, Fen Bilimleri %10 oranında, YGS-6 puanında, Türkçe %33, Sosyal Bilimler %10, Temel Matematik %37, Fen Bilimleri %20 oranında etkili olmaktadır.

YGS Puan Hesaplama


Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Programları ile Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bazı üniversitelerin yanı sıra lisans eğitimi almak üzere LYS’ye girecek adaylar için kritik değeri olan YGS Puan Hesaplama hassasiyet gerektiren hususlardandır. Bu nedenle hedef ne ise hesaplamalarda ona dikkat edilmelidir. Hangi puan türü için mücadele verilecekse o puan türünü getiren testlere ağırlık verilmelidir. 40’ar sorunun sorulduğu 4 test türünde doğru, yanlış ve net sayıları birinci derece önem taşır. İkinci derece önem taşıyan konu ise öğrencileri tercih edilen bölümlere taşıyan test ağırlıklarıdır. Yukarıda YGS puanı başlığı altında hangi puan türünde testlerin ne tür bir ağırlığa sahip olduğuna dair bir fikir elde edilebilir.  

Üniversite Öğrencilerine Burs Veren Kurumlar

Üniversite hayatı, öğrenciye maddi veya ruhsal olarak kattığı değere karşın, maliyetleriyle velileri ve öğrencileri oldukça düşündüren bir konudur. Bu konuda kurumların verdiği burslar vasıtasıyla bu yük kısmen veya tamamen hafifletilebiliyor. Bazı kurum ve kuruluşlar üniversite bursları kapsamında öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız ödeme yapabiliyor. Şirketlere veya şahıslara ait vakıflar, STK’lar genelde aylık 150 ile 500 TL arasında değişen burslar bağlayabilmektedir. Bunun için bazı şartları taşımak ve yapılması gereken başvuru prosedürleri bulunuyor. Öğrencinin başarı durumuna göre farklı burs alternatifleri de söz konusu olabilmektedir. Şehit ailelerine de son dönemde verilen burslar gündeme gelmiştir. Bazı kurumlar vakıf, açıköğretim ve uzak öğretim öğrencilerine burs vermiyor.

Üniversite Öğrencilerine Burs Veren Kurumlar 2017-2018

Hangi Kurumlar Bursu Karşılıksız Veriyor?

Türk Eğitim Vakfı karşılıksız burs veren kurumlar arasında bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. Kısa adı TEV olan vakıf, geçen yıl itibariyle aylık 480 TL burs vermiştir. İstanbul’daki Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ise haftada en az 4 saat gönüllülük faaliyetlerine katılım şartı getirmiştir. Şirketlere bağlı vakıflardan Taşkent Vakfı, Galatasaray Eğitim Vakfı, İSTEK Vakfı, Nuh Çimento Sanayi Vakfı, 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı, İş Dünyası Vakfı, İzzet Baysal Vakfı da karşılıksız burs verenler arasındadır. Bazı üniversiteler de burs veriyor. Örneğin İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, Ankara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi de burs veren kurumlar arasındadır.

Kimler Burs Alır?


Bazı burs veren kurum ve kuruluşlar sahip olunması zorunlu şartlar getirebilmekte, bazıları ise belli kesimlere pozitif ayrımcılık yapabilmektedir. Bu kriterlerden bazıları, ailesi kırsal kesimde ikamet edip, İstanbul sınırlarında bulunan bir üniversiteyi kazanmak; belli bir kardeş sayısının olması, kız çocuklarına pozitif ayrımcılık, anne ve babadan biri veya her ikisinin birden vefat etmiş olma hali, parçalanmış aile çocukları, özel yetenek veya uğraş sahibi öğrenciler, belli etkinliklere katılmış olanlar, gönüllülük çalışması yapmış olanlar olarak sıralanabilir. Bu ve başka koşullardan yararlanarak burs almak isteyenler öğrenci bursu veren yerler konusunda ciddi araştırmalar yapmaları gerekmektedir. Örneğin bazı kurumlar yüksek nota daha yüksek burs verebilmektedir.

Devlet Yurdu Nedir?

     Devlet yurtları yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için barınma ihtiyacını karşılamaktadır. Bunun yanı sıra beslenme yardımı yapmakta, eğitim, sosyal, kültürel ve spor aktiviteleri ile öğrencilerin pek çok alanda gelişimlerine katkı sağlamakta ve öğrencilerin yükseköğrenimlerini kolaylaştırmaktadır. Böylece devlet yurtları öğrencilerin eğitimlerine harcadıkları zamandan kalan boş vakitlerinin en yararlı şekilde değerlendirmelerini sağlamaktadır. Amacı öğrencilerin bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamaktır. Devlet yurdunda kalan öğrencilerin ayrıca dostluk, kardeşlik, arkadaşlık duyguları da gelişim göstermektedir. Devlet yurtlarının hizmetlerinden bir diğeri de psikologlar aracılığı ile öğrencilere ruh sağlığı hizmeti de vermektedir. Yurtlarda yeni kalmaya başlayan 1. Sınıf öğrencileri için ise uyum programları düzenlemektedirler. Dolayısıyla devlet yurtları sadece barınma hizmeti değil öğrencilere çeşitli alanlarda hizmet de vermektedir.

Devlet Yurdu Başvurusu Nasıl Yapılır

Kimler Devlet Yurduna Gidebilir?

·      Üniversite sınavını yeni kazanmış olan ya da ara sınıf üniversite öğrencisi olan herkes devlet yurduna başvurabilmektedir.
·         Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra okul kaydını yapmış olan kişiler Eylül ayında devlet yurtlarına başvuru yapabilmektedirler.
·         Ara sınıf öğrencileri de KYK yurdunda kalmak için müracaatlarını yapabilmektedir. Örnek olarak; üniversiteye başlayan kişi ilk senesinde devlet yurduna girmeye hak kazanamadıysa bir sonraki yıllarda yeniden başvuru yapabilmekte ve yurtlarda kalmaya hak kazanabilmektedirler.
·         Devlet yurduna başvuruda bulunabilmek için devlet yurdu başvurusu yaptığınız şehirde ailenizin yaşamaması gerekmektedir. Yani ailenizin yaşadığı şehirde yurt başvuru yapılmamaktadır.
·         Öğrencinin sabıka kaydının olmaması da devlet yurdunda kalabilmenin en önemli şartlarındandır.

Devlet Yurdu Kaydı İçin İstenen Belgeler

Kyk yurtları başvurusu için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
·         Öncelik kuralları doğrultusunda eğer var ise öncelik belgesi
·         Son 6 ay içerisinde çekinilmiş olan 4 adet vesikalık fotoğraf
·         Aile üyelerinden birinin %40 ve üzerinde engelli olan öğrencilerden tam teşeküllü rapor
·         Yükseköğretim kurumuna ait kayıt belgesi
·         18 yaşından küçük üniversite öğrencileri için velilerince bizzat yazılarak imzalanan veli izin belgesi
·         Eğer aynı dönem içerisinde bir üniversiteye kayıt olan kardeş var ise kayıt olan kardeşin öğrenci belgesi gerekmektedir.

Verilen süre içerisinde KYK yurtlarına kayıt işlemlerini tamamlamamış olan öğrenciler, kayıt haklarını kaybedeceklerdir. 

Erasmus Nedir?

Yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin yararlanabileceği öğrenci değişim programıdır. Erasmus nedir ve kimler gidebilir? Erasmus Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının kendi aralarında iş birliği halinde olmalarını teşvik etmek amacıyla yapılan bir Avrupa Birliği programıdır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu program ile Yüksek öğretim kurumları birlikte proje geliştirip hayata geçirebilir. Öğrenci yada akademik personellerin kısa süreli değişimleri için karşılıksız olarak mali destek sağlamaktadır. Peki Erasmus ne değildir? Erasmus bir yabancı dil programı, burs, diploma yada araştırma programı değildir. Erasmus ismini Avrupa’nın değişik ülkelerinde hem öğrenci hemde akademisyen olarak bulunmuş Hollandalı bilim adamı Erasmus’tan almıştır. Erasmus’un amacı Yüksek öğretim kurumları arasındaki iş birliğini geliştirerek yükseköğretimde Avrupa’yı ön plana çıkarmaktır.

Erasmus Nedir Kısaca

Erasmus Programından Kimler Faydalanabilir?

Erasmus programı Avrupa’da yer alan 27 ülke haricindeki ülkelerde bulunan yüksek öğretim kurumlarının da istifadesine açıktır. Erasmus şartları yerine getirilerek programa başvurulabilir. Yüksek öğretim kurulu olarak kabul edilen tüm kurumlar Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü’ne müracaat ederek Erasmus Üniversite Beyannamesi almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumlardaki tüm öğrenci ve akademik personeller Erasmus programında yapılan tüm faaliyetlerden yararlanabilir. Erasmus değişim programı öğrencisi olmak için gerekli şartları şu şekilde sıralayabiliriz,
  • Erasmus Üniversite Beyannamesi almış bir üniversitede örgün öğretim görüyor olmak
  • Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans yada Doktora öğrencisi olmak
  • Önlisans ve Lisans öğrencilerinin üniversitede 1 yıllarını bitirmiş olmaları
  • Ulusal Ajans’ın belirlediği kriterlere uygun olmak
  • Daha önce Erasmus programına katılmamış olmak

Erasmus Programına Nasıl Başvurulur?

Erasmus öğrenci değişim programında, Avrupa iş birliği projeleri, ülke merkezli faaliyetler ve akademik merkezli faaliyetler gibi etkinlikle yer almaktadır. Erasmus başvuruları üniversitelerin Erasmus Koordinatörlüğünden yapılmaktadır. Erasmus programında başarılı olabilmek için dil en önemli koşullardan biridir. Erasmus’tan yararlanmak için 5 aşamadan geçmek gerekir. Bunları sıralayacak olursak;
  • Başvuru süreci içerisinde yer alan başvuru formu, YDS sonuç belgesi, transkript ve özgeçmiş belgelerinin tamamlanması
  • Öğrencinin not ortalamasının %50 si ve YDS notunun %50 sinin alınarak hesaplandığı yerleştirme süreci
  • Yerleşen adayların yapması gerekenler ve hazırlayacağı belgeler
  • Gittikten sonra yapacağı işlemler
  • Döndükten sonra yapacağı işlemler

Author Name

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

YazılıBilgi | Copyright © 2013. Blogger tarafından desteklenmektedir.