Zelzele ne anlamına gelir?

Yazarı Harley / 2022-01-06

Zelzele ne anlamına gelir?

Zelzele anlamı ne demek?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki anlamı “deprem” olan zelzele, Arapça kökenlidir.

Zelzelenin Anlamdaşı nedir?

Yer kabuğundaki sarsıntılar zelzele olarak ifade edilir. Bu kelimenin eş anlamlısı deprem ve yer sarsıntısı kelimeleridir.

Zelil ve hakir ne demek?

Zelil; hor, hakir, alçak, rezil demektir.

Silsile ne demek TDK?

Silsile ifadesi ile ilgili olarak Türk Dil Kurumu sözlüğünde şu açıklamalara yer vermektedir: – Birbirine bağlı bir şekilde, birbiriyle ilgili şeylerin ardı ardına oluşturduğu dizi. – Sıra. – Bilinen en eski atalardan bu yana yaşayan torunlara kadar olan aile sırası.

Zelzele nin diğer adı nedir?

Zelzele kelimesinin diğer bir ismi depremdir.

Kılavuzlar nedir?

Kılavuz, TDK sözlüğüne göre; “Yol gösteren, tarihî ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimse, rehber” demektir.

Hisin eş anlamlısı nedir?

His kelimesinin eş anlamlıları ise duygu ve sezgi kelimeleri olarak bilinmektedir.

Dize nin eş anlamı nedir?

Dize kelimesi için TDK bünyesinde anlamlı olarak mısra sözcüğü yer almaktadır.

Nifak manası nedir?

Nifak, bir İslam dini terimi. İslam dinine göre bir küfür çeşidi olan nifak, dışarıdan mümin ve Müslüman görünmekle beraber kalben Allah’ı, İslam peygamberlerini ve imanın diğer esaslarını kabullenmemek, inanmamak mânâsına gelir.

Insanların gözünde hakir olmak ne demek?

günümüzde daha çok eziklemek şeklinde kullanılan sözcük. hakir, arapça hkr kökünden gelmektedir ve aşağı, aşağılık anlamına gelmektedir. tahkir ve hakaret sözcüğüyle benzer anlamdadır. değer vermemek, küçük görmek, hor bakmak, önemsiz saymak, küçümsemek, aşağı görmek.

Silsile ne demek cümle içinde?

Birbirine bağlı, birbiriyle ilgili şeylerin oluşturduğu dizi, sıra: “Trende herkes uyuyor, uzun bir öksürük silsilesi ve bazı iniltilerden başka ses yok.” -H. E. …

Silsile ne demek dini?

Tasavvufta silsile Tasavvufi yolların günümüzdeki mürşidinden Muhammed peygamber’e kadar ulaşmasını gösteren manevi zincir. Bu zincirin tarihen tutarlı ve sağlıklı oluşu tasavvufi feyz ve bereketin intikalinde çok önemlidir.

Zelzele hangi doğal afetin diğer adıdır?

Kırılma sonucu meydana gelen titreşimler yeryüzüne sarsıntı şeklinde ulaşır. Depremin şiddetine göre can ve mal kaybı yaşanabilir. Depremin bir diğer adı zelzeledir.

Deprem ve zelzele eş anlamlı mı?

Deprem kelimesi aynı zamanda yine aynı anlama gelen bir eş anlamlı sözcük ile Türkçe içerisinde kullanılmaktadır. Deprem kelimesine karşılık olarak eş anlamlı, ‘zelzele‘ sözcüğünü değerlendirebilirsiniz.

Makina Kilavuzu nedir?

Deliklere diş açmada kullanılan takım çeliğinden yapılmış ve sertleştirilmiş, üzerinde kesici dişler bulunan aletlere kılavuz denir.

Zelzele suresi ne için okunur?

Popüler konular

Zilzal suresi ne zaman okunmalı? Cuma gecesi iki rekat namazın ardından 10 defa Fatiha Suresini... Devamını Oku »

Allis . 2022-05-14

Zelzele ne demek ne demek?

Kullanım bilgisi

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki anlamı “deprem” olan zelzele, Arapça kökenlidir. Zelil... Devamını Oku »

Theresa . 2022-01-18

Arapça Veli ne anlamına gelir?

Popüler konular

Veli ne demek dinî? Anlamı Allah’ın 99 isminden birisi olarak yüklenen anlamları; Velî, dost,... Devamını Oku »

Issy . 2022-03-26

Tayfun ismi ne anlamına gelir?

Popüler konular

Tayfun ismi hangi dilde? Tayfun ismi nereden gelir? Tayfun “Çin Denizi’nde ve Hint Denizi’nde... Devamını Oku »

Filia . 2021-12-25