E-öğrenme ortamları nedir?

Yazarı Jayme / 2022-05-08

E-öğrenme ortamları nedir?

Uygun öğrenme ortamı nedir?

Öğrenme ortamı, öğrencilerin öğrenme eylemini gerçekleştirdikleri farklı fiziksel mekanlar, ortamlar ve kültürler anlamına gelir.

E-öğrenme platformları nelerdir?

Hayatınızı Değiştirecek 18 Online Eğitim Platformu

 • 1. UDEMY. Bir Türk girişimci tarafından kurulan Udemy tüm dünya üzerindeki insanların tüm dünyadaki eğitimlere ulaşmasına yardımcı oluyor. …
 • KHAN ACADEMY. …
 • 3. COURSERA. …
 • EDX. …
 • 5. CODECADEMY. …
 • 6. MIT OPENCOURSEWARE. …
 • 7. GOOGLE DİJİTAL ATÖLYE. …
 • 8. ODTÜ BİLGEİŞ

Öğrenme ortamı nasıl olmalı?

Etkili Bir Öğrenme Ortamının 10 Temel Özelliği

 1. Soruları öğrenciler sorar, hem de iyi soruları! …
 2. Sorulara cevaplardan daha çok değer verilir. …
 3. 3. Fikirler çok çeşitli kaynaklardan gelir. …
 4. Birbirinden farklı öğrenme modelleri kullanılır. …
 5. 5. Sınıf yerine topluluk olarak öğrenilir. …
 6. 6. Öğrenme kişiselleştirilmiştir.

Öğretme öğrenme ortamı nedir?

Öğrenme ortamı, öğretme ve öğrenmenin gerçekleştiği bir eğitim yaklaşımı, kültürel bağlam veya fiziksel ortama atıfta bulunabilir. Tipik olarak öğrencinin yaşadığı eğitim felsefesi veya bilgisi bağlamına atıfta bulunur ve ayrıca çeşitli öğrenme kültürlerini de kapsayabilir.

Nereler okul dışı öğrenme ortamı olabilir?

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği; müzeler, bilim merkezleri, sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekanlar, kütüphaneler, doğal sit alanları ve ören yerleri, teknoparklar, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar, Okul Dışı Öğrenme Ortamlarıdır.

Sınıf ortamının özellikleri nelerdir?

*Öğretmen ve öğrencilerin ortak yaşam alanıdır. *Öğretim etkinliklerinin düzenlendiği alandır….

 • 1 – Ortak Tarih: *Sınıfta ilk günden son güne kadar geçen zaman dilimini ve bu zaman diliminde yaşanılanları ifade eder. …
 • 2 – Öngörülemezlik (Tahmin edememe) …
 • 3 – Açıklık: …
 • 4 – Çok boyutluluk: …
 • 5 – Anındalık (Yakınlık):

E-öğrenme içeriği nelerdir?

Eöğrenme, elektronik ortam aracılığı ile yapılan öğretim denilebilir. Örgün öğrenimden en büyük farkı zaman, mekan ve süre sınırı olmamasıdır. Eöğrenme, dijital ortamda aktarılır ve internet olan her yerden erişim sağlanabilir.

E-öğrenme nedir çeşitleri nelerdir?

eÖğrenme, öğrenme-öğretme faaliyetlerini gerçekleştirmek için bilgisayar ve internet gibi teknolojik altyapıyı kullanan bir öğrenme modelidir. eöğrenme bilgisayar tabanlı öğrenme, internet tabanlı öğrenme ve mobil öğrenme gibi kavramları içine alan bir çatı kavramdır.

Iyi bir sınıf ortamı nasıl olmalı?

Yukarıda söylenenlerin ışığında Olumlu sınıf ortamının en önemli özellikleri şunlardır: (a) Bütünleşme, kaynaşma, hoşlanma duyguları, (b) Öğrenci gelişimi, (c) Doyum, (ç) Derse katılım, (d) Amaca ve işe dönüklük, üretkenlik, (e) Düzenlilik, kurallarda netlik, (f) Yenilik, (g) Đşbirliği ve yardımlaşma, (ğ) Öğretimin …

Okul dışı öğrenme ortamları nedir?

Okul dışı öğrenme ortamları denildiğinde müzeler, botanik bahçeleri, bilim merkezleri, sanat merkezleri, doğal tarihi ve kültürel ortamlar, enerji santralleri, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, fabrikalar, teknoparklar gibi yerler akla gelmektedir.

Okul dışı öğrenme ortamları gerekli mi?

Yaşam boyu öğrenme becerilerinin kazanılması açısından her üç öğrenme alanı birliktelik içinde ele alınması gerekir. Günlük yaşamla ilişkilendirilen eğitim programlarında ise yaparak, yaşayarak öğrenme içinde okul dışı alanların eğitim programlarında yoğun olarak yer alması gerekmektedir.

Sınıf dışı öğrenme ortamları nelerdir?

Okul Dışı Öğrenme Ortamları Öğrencilerin deneyim kazanacağı okul dışı öğrenme ortamlarına; bilim merkezleri, müzeler, planetaryumlar, botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri, akvaryum, sanayi tesisleri, milli parklar ve göletler örnek olarak verilebilir (Kubat, 2018).

Sınıf yönetiminin özellikleri nelerdir?

Yukarıdaki görüşlerden hareketle, sınıf yönetimi süreç ve etkinlikleri şu başlıklar altında toplanabilir.

 • Program ve planlama,
 • Öğrenme ortamını düzenleme,
 • İletişim ve etkileşimi düzenleme,
 • Öğrenme ve öğretme,
 • Becerileri geliştirme,
 • Değerlendirme ,
 • Süre kullanımı yani zaman yönetimi,olarak sıralanabilir.

Sınıf ortamı nedir?

Öğretmenin öğrencisinin davranışında eğitimin genel ve özel amaçlarına uygun olarak gerekli değişiklikleri gerçekleştirmeye çalıştığı mekân öğretim ortamı olarak adlandırılır.

E-öğrenme türleri nelerdir?

 • eÖĞRENME‘NİN TEMELLERİ
 • Kendi Kendine. Öğrenme. (Tamamen. Çevrimiçi) Alan Uzmanı tarafından. Yönlendirilen. Kendi Kendine. Öğrenme. Eğitmen. Önderliğinde. EÖğrenme. Harmanlanmış Öğretim. (yüz yüze + çevrimiçi) Bütünleşik. EÖğrenme. Tele- Danışmanlık. ve E-Koçluk.

Aktif Ogrenme ve pasif ogrenme nedir?

Kullanım bilgisi

Aktif Öğrenme ve pasif öğrenme nedir? Pasif öğrenme , öğrencilerin eğitmenden bilgi aldığı... Devamını Oku »

Pepita . 2022-05-06

Ogrenme surecinde en etkili ogrenme yontemi nedir?

Kullanım bilgisi

Öğrenme sürecinde en etkili öğrenme yöntemi nedir? En çok kullanılan etkili öğrenme teknikleri... Devamını Oku »

Daryl . 2021-10-06

Edgard Dale nin ogrenme yasantilari Konisini dikkate alarak bir ogretme ogrenme etkinliginin en temel hedefi ne olmalidir?

Kullanım bilgisi

Edgard Dale nin öğrenme yaşantıları Konisini dikkate alarak bir öğretme öğrenme etkinliğinin... Devamını Oku »

Deina . 2021-11-26

Kolb un ogrenme stili modelindeki ogrenme bicimleri nelerdir?

Kullanım bilgisi

Kolb un öğrenme stili modelindeki öğrenme biçimleri nelerdir? Kolb’un deneyimsel öğrenme... Devamını Oku »

Lonnie . 2022-07-01