Sanayi İnkılabı Nedir ? Sanayi İnkılabı Hakkında Kısaca Bilgi

Sanayi İnkılabı Nedir ?
Sanayi İnkılabı Nedir; Rönesans ve reform hareketleri sonrasında ortaya çıkan birçok buluş ile birlikte bilimsel ve teknik gelişmelerde bir hayli ilerlemişti. Avrupa'da ortaya çıkan bu icatlar, teknik ve bilimsel gelişmeler endüstriyel alanda bir yenilik hamlesi yapılmasını sağladı. Bu endüstriyel yenilik hamlesine "Sanayi İnkılabı" denilmektedir.
sanayi inkilabi bilgi

Sanayi İnkılabı Hakkında Kısaca Bilgi

 • Sanayi inkılabı buhar gücüyle iş gören makinelerin yapımıyla başlayan bir devrimdir.
 • Sanayi inkılabı 18 yüzyılın başlarından beri devam eden, günümüzde de etkinliğini koruyan bir devrimdir.
 • Sanayi inkılabının temelinde mekanikleşme hareketi yatmaktadır.
 • Bu inkılap sadece günümüz Türkiye'sinde değil, her ülkede devam eden bir inkılaptır. Bu nedenle sanayi inkılabı küresel bir devrimdir.
 • Bu devrimle birlikte yıllar geçtikçe insanoğlunun işlerinde kullandığı insan gücü azalmaya başlamış, bunun yerini makineler almaya başlamıştır ve bu durum hala devam etmektedir.

Sanayi İnkilabı'nın Sebepleri

 • 16.yy da Avrupa'daki hızlı nüfus artışı
 • Kırdan kente göçün artmasıyla kentlerde sanayide çalışacak hazır işgücünün olması
 • Yaşam düzeyinin yükselişi
 • Orta Amerika'dan sömülürek getirilen bolca altın
 • Avrupa'lıların sömürdükleri malları sanayide kullanmaları ve tekrardan sömürgülere satması
 • Burjuva sınıfının gelişmesi ve orta sınıfın zenginleşmeye başlaması

Sanayi İnkilabı'nın Sonuçları Nelerdir

 • Büyük fabrikalar kuruldu. Seri kaliteli üretime geçilmesiyle üretimde büyük bir artış meydana geldi. Özellikle dokuma sanayi oldukça gelişti.
 • Ulaşım sistemine bağlı olmakla birlikte devletler arasında ticaret arttı. Bu durum beraberinde rekabeti getirdi.
 • Hammadde ve üretilen malların satışı için pazar arayışı artış gösterdi.
 • Modern işçi sınıfı doğdu. İşçiliğe dayanan ülkelerin ekonomisi çöktü. Özellikle Osmanlı Devleti
 • Sendikacılık ortaya çıktı
 • Hammadde arayışı nedeniyle sömürgecilik ortaya çıktı. Buda ilerleyen dönemlerde 1.dünya savaşına neden oldu
Sanayi inkılâbının sonuçların kısaca şu şekilde özetlenebilir:
1. Hammadde, kaynak ve Pazar bulma faaliyetleri hızlanmış, sömürgecilik anlayışı bir yarış halini almış, devletlerarasında bloklaşma oluşmuş ve bütün bunların sonucunda da I. Dünya Savaşı meydana gelmiştir.
2. Küçük el atölyeleri yerini büyük tezgâhlara, fabrikalara bırakmıştır. Bu sayede de bol ve ucuz kaliteli üretim yapılmaya başlanılmış, işçi sınıfı oluşmuştur.
sanayi inkilabi bilgi
sanayi inkilabi bilgi

Sanayi İnkılabı, Sanayi İnkılabı nedir, Sanayi İnkılabının sebepleri, Sanayi İnkılabının sonuçları,Sanayi İnkılabı Hakkında Kısaca Bilgi

Yorum Gönder

[blogger]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

YazılıBilgi | Copyright © 2013. Blogger tarafından desteklenmektedir.