Mevlana Kimdir? Hayatı Kısaca Biyografisi

mevlana

Mevlana Kimdir Hayatı ve Eserleri

Mevlana 30 Eylül 1207 yılında Horasan’da doğmuştur. Günümüzde ise bu bölge Tacikistan sınırları içerisinde yer almaktadır. Etnik kökeni konusunda birçok tartışma oluşmuşken ortaya atıla iddialar Fars, Tacik ve Türk vatandaşı olabileceği yönündedir.

Mevlana İslam dinine önem veren bir ailenin çocuğu olmakla birlikte babası “Alimlerin Sultanı” lakabını taşıyan Bahaeddin Veled’de dönemin İslami merkezleri arasında yer alan Belh’de hocalık yapmaktadır. Mevlana’nın babası Bahaeddin Veled 1231 yılında vefat etmiş ve babasının ölümünden bir yıl sonra 1232 yılında Konya’ya gelen Mevlana bu bölgede yazdığı eserler ve söylediği sözlerle günümüzde bile hala büyük saygı gören bir şahsiyet haline gelmiştir. Konya’ya gelmesinin ardından dokuz yıl boyunca Seyyid Burhaneddin’e hizmet etmiştir. Mevlana’nın birçok eseri bulunmaktayken hala okullarda edebiyat derslerinde okutulan en büyük eseri ise Mesnevi adlı eseridir.

İnanç bakımından büyük bir bağlılık ve sadakatle İslam dinini benimsemiş olan düşünce adamı ve edebiyatçı Mevlana, söylediği sözlerle ve yazdığı eserlerle İslam dininin ülkemizdeki en büyük temsilcilerinden birisi olarak da gösterilebilir. Mevlana 17 Aralık 1273 yılında vefat etmiştir ve her 17 Aralık’ta ölüm yıl dönümü adına Konya’da etkinlikler düzenlenir.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Eserleri

Mesnevî:

Hz. Mevlana Yaklaşık 26 bin beyit içeren altı ciltlik bir eserdir. İçinde yaratılmış her şeyle ilgili çeşitli konunun ele alındığı, ayetler ve hadislere dayanılarak anlatılan hikâyeler, fıkralar, atasözleri ve bunlardan çıkarılacak dersler vardır.

Dîvân-ı Kebîr:

Mesnevî’den daha önce yazılmaya başlanan Dîvân-ı Kebîr’de Hz. Mevlâna’nın çeşitli zamanlarda söylediği gazel, terkib-i bent, rubailerini ihtiva eden ve şiirlerinin söylendiği vezinlerine göre tanzim edilmiş, yaklaşık 40 bin beyit içeren yirmi bir küçük divan ile rubailer divanından oluşmuştur.

Fîh-i Mâ-Fîh:

Kelime mânâsı olarak ‘içindeki içindedir’ anlamını taşır, Hz. Mevlâna’nın sohbetlerini içerir.

Mecâlis-i Seb’a:

“Yedi Meclis” anlamına gelen bu eser, adından da anlaşılacağı gibi Hz. Mevlâna’nın yedi vaazını içerir.

Mektûbât:

Hz. Mevlâna’nın oğlu Sultan Veled dâhil akraba, dost, emir ve vezirlere yazdığı 147 adet mektubu içerir.

Mevlana Eserleri, Mevlana sözleri, Mevlana hayatı, Mevlana kimdir,Mevlana biyografisi,

Yorum Gönder

[blogger]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

YazılıBilgi | Copyright © 2013. Blogger tarafından desteklenmektedir.