Katip Çelebi Kısaca Hayatı Biyografisi Kimdir

katip çelebi fotoğrafı {featured}

Katip Çelebi Kimdir? Eserleri Nelerdir?

Bilime önem veren ve edebi eserlerinde de bilimsel ögelerden yararlanan bir kişilik olan Kâtip Çelebi 1609 yılında İstanbul’da doğmuştur. Tarih, coğrafya, bibliyografya ve biyografya gibi bilimsel konularda dönemin en bilgin kişilerinden olan Kâtip Çelebi yazmış olduğu sayısız eserinde bu bilgi birikimden yararlanmış ve sadece Türkler tarafından değil dünyanın birçok yerinde eserleri okunan bir yazar halini almıştır.

Babası eğitime önem veren bir kişi olduğundan dolayı Kâtip Çelebi’nin öğretim hayatı oldukça iyi bir şekilde gerçekleşmiştir. Kâtip Çelebi 6 yaşından itibaren Kuran ve Tecvit kurallarını öğrenmek, namazın ve abdestin şartlarını öğrenmek için  İmam İsa Halife El-Kırımî adındaki bir hocaya gitmiştir.

Kâtip Çelebi kendisini kısa süre içerisinde geliştirerek Kuran’ı tecvit kurallarına uyarak okumaya ve bir süre sonrada Kuran’ı ezberlemeye başlamıştır. Kuran’ın yarısını ezberlediğinde ise Darülkurrâ’da Kuranı ezber bir şekilde okumuştur. Daha sonra Ahmet Çelebi adındaki hattattan yazı dersi almıştır.

14 yaşına geldiğinde ise Babasının çalışmakta olduğu Anadolu Muhasebesi Kalemi’ne stajyer olarak girmiş ve babasının maaşından kendisine 14 dirhem aylık ile işe başlamıştır. Tüm bu işleri yaparken edebiyattan hiç kopmamış ve memurluk yıllarında da eserlerini yazmaya devam etmiştir. Kâtip Çelebi 1657 yılında ise vefat etmiştir.

Katip Çelebi Kimdir Kısaca Özetlersek;

  • Katip Çelebi 17.yy yaşamıştır. Asıl adı Mustafa'dır.
  • Fransızca, Latince, Farsça ve Arapça dillerini öğrenmiştir.
  • Coğrafya ve ve denizcilikle ilgili yazdığı eserleri ile ünlenmiştir.
  • Eserlerinde bilimsel yöntemleri fazlaca kullanmıştır.
  • Batı dünyasında ''Hacı Halife'' olarakta tanınır.
  • Katip Çelebi bir çok bilim dalında eserler vermiştir. Bunlardan bazıları Coğrafya, Tarih, Din, Felsefe, Biyografi alanlarıdır.
  • En öenmli eserlerinden biri Arapça yazdığı Bibliyografya alanında yazdığı Keşfü'z Zünun'dur.

Katip Çelebi'nin Eserleri

1. Cihannümâ: XVI. Yüzyılda yazılan bu eser Coğrafya mevzuundadır. Kâtib Çelebi bu eserini, eski İslâm coğrafyacılarından, Mehmed Âşık'ın Menâzir ül-Avâlim adlı kitabından ve bazı Avrupa kaynaklarından faydalanarak meydana getirmiştir. Eserin güzel bir yazması Paris'te Biblioteque National'dedir.

2. Fezleke: Kâtib Çelebi'nin ''Özet'' anlamına gelen tarihle ilgili yazılmış önemli bir eseridir. Arapça yazılmış bir umumî tarih kitabıdır. Bu kitap 1591 senesinden başlayarak, 1654 tarihine kadar geçen olayları ihtiva eder.

3. Takvim üt-Tevârih : Hz.Adem'den 1648 yılına kadar yaşanan olayları kronolojik tarih sırasıyla anlattığı eserdir.

4. Tuhfet ül-Kibâr : Tarihimizdeki deniz savaşlarını anlatan eserdir.

5. Kanun-nâme

6. Târih-i Frengi Tercümesi 

7. Târih-i Kostantiniyye ve Kayasira

8. İrşâd ül-Hayârâ ilâ Târih il-Yunan ve'n-Nasara

9. Sullem ül-Vusûl ilâ Tabakât il-Fuhûl

10. Levamı ün-Nûr fî-Zulme Atlas Minor

11. İlham ül-Mukaddes fi-Feyz il-Akdes

12. Keşf üz-Zünûn an -Esâmi'il-Kütübi ve'l-Fünûn : Katip Çelebi'nin en ünlü eserlerindendir. 10.000 islam yazarının yaklaşık 15.000 kadar kitabını alfabetik sıraya göre tanıttığı Bibliyografya türünde Arapça yazılan kitabıdır.

13. Tuhfet ül-Ahyâr : Genel kültür ansiklopedisidir. Arapça yazılmıştır.

14. Dürer-i Muntasıra ve Gurer-i Münteşire

15. Düstûr ul-Amel li-İslâh il-Halel : Devlet kurumlarının işleyişlerindeki bozukluklara istinaden önerilerde bulunduğu eserdir.

16. Mizan ül-Hakk fi'İhtiyar il-Ahakk : Dini, ahlaki, sosyal problemleri ele alan kitaptır.

17.Divan : Bir çoğu gazelden oluşan şiirlerinin toplandığı aruz ölçüsüyle yazılmış kitaptır.

Not: Katip Çelebi Kimdir Kısaca Hayatı ve Eserleri adlı bu yazımız 27-09-2017 tarihinde güncellenmiştir.

Yorum Gönder

[blogger]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

YazılıBilgi | Copyright © 2013. Blogger tarafından desteklenmektedir.