Kaygusuz Abdal'ın Hayatı - Biyografisi - Kimdir

Kaygusuz Abdal'ın Hayatı - Biyografisi - Kimdir

Doğum tarihinin 1341 olduğu bilinen ve tasavvufi konularda edebiyatımıza katkılar sağalan Kaygusuz Abdal’ın dedesinin adının ise Alaeddin bin Yusuf olduğu da bazı araştırmalar sonrasında ortaya çıkmıştır. Kaygusuz Abdal’ın babasının isminin de Alaiye Begi Hüsameddin Mahmud olduğu bilinmektedir.

Kaygusuz Abdal'ın Hayatı

Hacı Bektaş-ı Veli’nin başlatmış olduğu Bektaşilik tarikatına katılmak istemiş ve onun dönemindeki Bektaşi tarikatının başındaki  Abdal Musa’ya bağlanmıştır. Bektaşilik tarikatına katılmasıyla birlikte eserlerinde tasavvufi konuları işlemeyi daha da arttırdı. Bektaşî erkannâmesi üzerinde gerçekleştirdiği bazı değişiklikler sonucunda Bektaşilik tarikatının ilk “erkannâmesini” ortaya çıkartmış oldu. Kaygusuz Abdal aynı zamanda Bektaşilik tarikatının ilk “tüzük yapıcısı” unvanını da kazanmış oldu. Hayatını artık Bektaşiliği yaymaya adayan Kaygusuz Abdal, Mısıra bu amaçla gittiği yolculukta hayatını kaybetmiştir.

Eserlerinde nükteli ve iğneleyici söylemlere yer veren Kaygusuz Abdal aynı zamanda yazmış olduğu didaktik şiirlerinde açık ve anlaşılır bir dil kullanmayı tercih etmiştir. Yazdığı şiirler Yunus Emre’nin tarzına benzediğinden dolayı onun izinden gittiği de söylenebilir. Kaygusuz Abdal hayatını 1444 yılında Mısır’a gittiği sırada kaybetmiştir.

Kaygusuz Abdal'ın hayatını madde madde kısaca özetlersek;


  • Kaygusuz Abdal'ın asıl adı Alaaddin Gaybi'dir.
  • Saraylarda zenginlik içinde büyümesine rağmen zenginliği bir kenara bırakarak derviş olmayı tercih etmiştir.
  • iyi bir eitim görmüş, tasavvuf alanında kendisini geliştirmiştir.
  • Abdal Musa tekkesine bağlı olan Kaygusuz Abdal'a tasavvuf konusundaki katkılarından dolayı Abdal Musa tarafından ''Kaygusuz'' mahlası verilmiştir.
  • Alevi Bektaşi halk şiirinin kurucusu sayılır.
  • Yunus Emre'den etkilenmiştir.
  • Şiirlerini hem hece hemde aruzla yazmıştır.

Kaygusuz Abdal Eserleri

Divan
Mesnevi eserleri: Gülistan, Gevhername, Dolapname, Mimbername,
Mensur eserleri: Budalaname, Kitab-ı Miglate, Vücudname, Mugalatname
Menzum-mensur eserleri: Dilguşa, SaraynameKaygusuz Abdal, Kaygusuz Abdal kimdir, Kaygusuz Abdal hayatı, Kaygusuz Abdal eserleri, Kaygusuz Abdal hayatı kısaca, Kaygusuz Abdal kimdir kısaca, Kaygusuz Abdal hayatı özet bilgi

Yorum Gönder

[blogger]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

YazılıBilgi | Copyright © 2013. Blogger tarafından desteklenmektedir.