Köroğlu'nun Kısaca Hayatı - Kimdir Biyografisi

Köroğlu'nun Kısaca Hayatı - Kimdir Biyografisi

Köroğlu içerisinde bulundurduğu duyguları net bir şekilde şiirlerine döken, kavganın ve özgürlüğün sembolleştiği 16. Yüzyıl halk ozanlarımızdan bir tanesidir. Doğum tarihi hakkında kanıtlanmış bir bilgi olmamakla birlikte Bolu ve çevresinde yaşamını sürdürdüğü bilinmektedir.

Adını çok eskilere dayanan sözlü edebiyat ürünlerinden olan Köroğlu destanından olan ozanımız yaşadığı dönemde yazdığı eserlerle doğa sevgisi, aşk, dostluk ve yiğitlik gibi konuları işlemiş ve şiirlerini hep halkın anlayabileceği bir üslup ile dile getirmiştir. Köroğlu sadece edebiyat anlamında değil türküler yazarak Türk müziğinin gelişmesine ve bu dönemde yeni eserlerin ortaya konmasında da büyük bir etkendir. Köroğlu mahlasını çok eski zamanlara dayanan bir destandan Köroğlu Destan’ından alan edebiyatçımızın kişisel özellikleri, özgürlük duygusu ve haksızlığa boyun eğmeyişi onun bu lakabı almasındaki önemli etkenler arasında yer almıştır.

Köroğlu’nun yaşam öyküsünün büyük bir kısmı günümüze kadar gelmeyi başaramamış ve bu yüzden elde edilen bu bilgilerde yazdığı eserlerden ve o dönemde yaşamış ve Köroğlu’ndan bahseden bazı yazılardan ulaşılmış bilgilerdir. Köroğlu’nun ölüm yılı ve yeri de bilinmemektedir.

Ayrıca Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sine göre 2 Köroğlu vardır.
  • Yeniçeri Ocağında yetişen Köroğlu ( Yeniçeri Ocağı'nda yetişen şairdir. Yiğitçe çoşkun bir seslenişle söylenmiş koçaklamaları ve destan nazım biçiminde yazdığı şiirleri önemlidir. Aşk, tabiat gibi konuları işlediği şiirleri de vardır.)
  • Dağlara çıkıp yol kesen Köroğlu (Eşitliği, adeleti, ezilenlerden yana oluşu destansı niteliktedir. 

Yorum Gönder

[blogger]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

YazılıBilgi | Copyright © 2013. Blogger tarafından desteklenmektedir.