Pir Sultan Abdal Hayatı Biyografisi Kısaca

Pir Sultan Abdal Hayatı {featured}

Pir Sultan Abdal Hayatı

Gerçek adı Haydar olan ve doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Pir Sultan Abdal’ın doğrum yerinin ve yaşamını geçirdiği bölgenin Sivas olduğu bilinmektedir. Pir Sultan Abdal’ın şiirleri incelendiğinde Allah, peygamber, Ehl-i Beyt gibi birçok konuya değindiğini ve tasavvufi bilgisinin oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Madde madde Pir Sultan Abdal Kimdir?
 • Sivas'ın Banaz köyündendir,Haydar'dır.
 • Kanuni döneminde Osmanlı'ya karşı yapılan bir Alevi ayaklanmasına öncülük ettiği ve İran Şahı Tahsmab'ın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 73 isyancıyla birlikte Sivas Valisi Deli Hızır Paşa tarafından Sivas'ta asılmıştır.
 • Alevi-Bektaşi şiir geleneğinin yedi ulu şairinden biridir. (Alevi-Bektaşilerin yedi büyük şairleri bunlardır:Pir Sultan Abdal, Nesimi, Hatayi, KulHimmet,  Yemini, Virani ve Fuzuli
 • Alevi -Bektaşi geleneğinde en çok işlenen On İki İmam, Hz. Ali, Hz. Hüseyin içerikli nefesler yazmıştır.
 • Şiirlerinde Şii-Batini inanışlarla kaynaşmış bir Vahdet-i Vücut anlayışı vardır.
 • Şiirlerini saz eşliğinde söylemiştir.
 • Tasavvufun dışında; aşk, tabiat ve halkın yaşıyışı gibi konular dile getirmiştir.
 • Toplumsal sorunları işleyen şiirleri siyasi ve eleştiri içeriklidir.
 • Divan şiiri geleneğinden ve medrese çevresinden etkilenmemiştir.
 • Tüm şiirlerini hece ve dörtlüklerle yazmıştır.  
 • Şiirlerinde yalın bir dil ve coşkulu bir lirim vardır.           
Sosyal anlamda bilinçlilik kazandırmak adına da halkı bilgilendirici ve öğütler içeren şiirler yazan Pir Sultan Abdal aynı zamanda şiirlerinde ilahilere yer vermiştir. Büyüdüğü ve yetiştiği toplum genel olarak Alevi olması sebebiyle Pir Sultan Abdal’da alevi bir Türk edebiyatçımızdır. Alevi olması sebebiyle de Hakk-Muhammed-Ali motifini kullanarak şiirlerini ve eserlerini oluşturmayı tercih etmiştir.


pir sultan abdal sözleri

Alevilerin içerisinden çıkan yedi büyük şair olarak anılan Yedi Ulular arasında yer alan Pir Sultan Abdal, birçok şairinin etkisinde kaldığı divan edebiyatına bağlı kalmayarak şiirlerine divan edebiyatı özelliklerini yansıtmaktan kaçınmıştır.

Eski Türk adetlerine ve kültürüne bağlı olduğu şiirlerinde verdiği bilgiler ve öğütlerden anlayabileceğimiz gibi bazı Alevi inançlarına da şiirlerinde yer vermiştir. Pir Sultan Abdal’ın ölüm tarihi hakkında da net bilgiler olmamakla birlikte 1547-1551 ya da 1587-1590 yılları arasında ölmüş olabileceği düşünülmektedir.


Pir Sultan Abdal EserleriŞiirleri: Alçakta Yüksekte, Sultan Suyu Gibi Çağlayıp Akma, Bugün Yardan Haber Geldi, Bilene Danış, Bu Yıl Bu Dağların Karı Erimez, Gurbet Elde, Kul Olayım Kalem Tutan Ellere, Dostun Bahçesine Bir Hoyrat Girmiş, Gelmiş İken Bir Habercik Sorayım.

Pir Sultan Abdal,Pir Sultan Abdal kimdir kısaca,Pir Sultan Abdal hayatı kısaca,Pir Sultan Abdal biyografisi,Pir Sultan Abdal eserleri

Yorum Gönder

[blogger]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

YazılıBilgi | Copyright © 2013. Blogger tarafından desteklenmektedir.