‘’Yoktan Var Olan Türkiye’’ Youtube kanalımızda özel seri olarak hazırladığımız aşağıdaki bu videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim.!

Hz. Hud Kimdir Hayatı Kısaca Biyografisi

 hz.hud kimdir bilgi {featured}

Hz. Hud Kimdir Hayatı Kısaca

Hz. Nuh (a.s)’den sonra Allah (c.c)’ın insanlık tarihine gönderdiği diğer peygamber Hz. Hûd (a.s)’tur. Hz. Hûd, Ad kavmine gönderilen peygamberdir. Hz. Nuh (a.s)’tan sonra yeniden azgınlaşan insanlık alemi, yeniden putlara tapmaya, azgınlık yapmaya başlamışlardı.

Ad kavminin en büyük özellikleri; tartıda hile yapma, insanları yollarından şaşırtma gibi hal ve hareketleriydi. İnsanlık tarihinin yeniden sağlam bir duruş üzerinde kalmalarını isteyen alemlerin Rabbi, İnsanlara Hz. Hûd (a.s)’u göndermiştir.

Kur’an-ı Kerim’de 123 ayetten oluşan Hûd suresinde, peygamberin hayatı, mücadelesi ve insanlara getirdiği risalet davasından söz edilmektedir. Allah (c.c)’a iman etmelerini isteyen Hz. Hûd (a.s)’a « Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki: Biz seni kesinlikle bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz » gibi ithamlarda bulunulmuştur.

Allah’a iman etmemekte ısrar eden Ad Kavmi, bir süre sonra uyarılara kulak asmadıklarından dolayı Allah (c.c)’ın üzerlerine gönderdiği “Sarsar” adlı bir bulut ile helak olmuşlardır. 7 gün 8 gece devam edildiği beyan edilen bu buluttan sonra kulakları sağır olmuş ve iman etmeyen insanlar böylelikle helak olmuşlardır.

Hûd aleyhisselam, Âd kavmi helâk olduktan sonra, kendine inananlarla birlikte Mekke-i mükerremeye gitti. Kâbe-i muazzamanın bulunduğu yerde ibâdet ve taatla meşgul oldu ve orada vefat etti. Kabrinin Harem-i şerîf (Kâbe-i muazzamanın etrâfındaki mescit)te Hicr denilen yerde bulunduğu rivâyet edilmektedir.

Yorum Gönder

[blogger]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

YazılıBilgi | Copyright © 2013. Blogger tarafından desteklenmektedir.