‘’Yoktan Var Olan Türkiye’’ Youtube kanalımızda özel seri olarak hazırladığımız aşağıdaki bu videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim.!

Tarih Nedir? Tarih Hakkında Kısa Bilgi

tarih nedir {featured}


Tarih Nedir?
Çeşitli insan topluluklarının daha önceki yaşadıklarını neden ve sonuç bağı içerisinde yerini ve zamanını doğru olarak göstererek ve bunları belgelere dayandırarak tarafsız (objektif) araştıran bir bilim dalıdır.

Tarih Bilimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 • Tarih bilimi geçmişteki yaşam topluluklarını ele almaktadır.
 • Ele aldığı yaşam topluluklarının yaşama şekillerini vs neden ve sonuç bağı içerisinde araştırmaktadır.
 • Tarih bilimi yer ve zaman gösterir.
 • Tarih araştırmaları belgelere dayandırılır.
 • Tarih tarafsızdır. (Objektif)

Tarih'in Önemi

1. Milletlerin hayatında devamlılık düşüncesini oluşturmaktadır.
2. Nesiller arasında bağlantılar kurmaktadır.
3. Geçmişte işlenen bazı hataların tekrarlanmasını önlemeye yardımcı olmaktadır.
4. Milletler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.
5. Geçmiş ile olan bağları güçlendirmektedir
6. Milletlerin geleceğe güvenle bakmasını sağlamaktadır.

Detaylı Tarih Açıklaması

Tarih, geçmişteki insanın yaptıklarını, neden ve sonuç ilişkisi dahilinde, yer ve zaman göstererek, belgeler ışığında objektif olarak incelediği için bir bilim kabul edilir.
Tarihe detaylı olarak baktığımızda;
Tarih geçmişteki olaylara ait bilgilerin keşfi, toplanması, bir araya getirilmesi ve sunulması bilimidir. Tarihi bilgi, geçmişteki olaylara ilişkin tüm bilgilerin, olayların vuku bulduğu dönemin şartları göz önüne alınarak, mümkün olduğunca nesnel bir şekilde sunulması ile oluşur. Tarih, yaşanan olayların bir daha yaşanabilmesi gibi bir olasılık olmadığından diğer bilimler gibi deney ve gözleme dayanamaz.
Tarih kelimesinin Batı dillerindeki tüm karşılıkları Grekçe istoria, istorien sözcüğünden gelmektedir. (Latince: Historia, İtalyanca: Storia, Fransızca: Histoire, İngilizce: History, Almanca: Historie). İyonya lehçesinde bildirme, haber alma yoluyla bilgi edinmeanlamlarında kullanılan kelime, Attika lehçesinde görerek, tanık olarak bilme anlamlarının yanı sıra çok daha geniş bir anlam içeriğiyle fizik, coğrafya, astronomi, bitki ve hayvan bilgisi ve hatta giderek doğa bilgisini kapsayacak şekilde kullanılmıştır.

Tarih’in Diğer Bilimlerle İlişkisi

Arkeoloji: Gemiş yüzyıllardan kalma tarihi buluntuları araştıran kazı bilimidir. Gemişten izler taşıyan bu kalıntıların kimler tarafından nasıl, ne amaçla yapıldıklarını inceler ve günümüze ışık tutar.

Sosyoloji: Sosyal olayları inceleyen bilim dalıdır.

Coğrafya: Tarihin ayrılmaz bilim dalıdır. Geçmişte yaşıyan toplulukların yaşadıkalrı coğrafi bölgeleri inceler.

Kronoloji: Tarihi olayların meydana geliş sıralamalarını düzenleyen takvim bilgisidir.

Etnografya: Geçmişte yaşayan insanların örf ve adetlerini inceleyen bilim dalıdır.

Epigrafya: Yazıtlar, kitabeler, taşlar üzerine yazılmış yazıları, çizilmiş rezimleri inceleyen bilim dalıdır.

Nümizmatik: Eski paraları inceleyen bilim dalıdır.

Paleografya: Eski yazı türlerini araştıran ve inceleyen bilim dalıdır.

Filoloji: Eski toplumların konuştukları ve anlaştıkları dili inceleyen bilim dalıdır.

Kimya: tarihi buluntaların deneylerle inceleyen bilim dalıdır.


Diplomatik: Eski resmi belgeleri, fermanları araştıran ve inceleyen bilim daldır.


Tarih Biliminin Yöntemleri?

Tarih biliminin derlenmesi, araştırılması, yazıya dökülmesi ve yorumlanması için bir takım yöntemlerin kullanılması gereklidir. Tüm dünya tarihçilerinin kabul ettiği bu yöntemler ise aşağıdaki gibidir.

A-Kaynak Arama


Kaynaklar 2'ye ayrılır:

1- Birinci el kaynaklar: Olayın geçtiği döneme ait kaynaklardır.
2- İkinci El Kaynaklar: Ana kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan kaynaklardır.

Ayrıca kaynaklar YAZILI ve YAZISIZ kaynaklar diye de ikiye ayrılmaktadır.

1- Yazılı Kaynaklar: Kitabeler, fermanlar, kanunlar, mahkeme kayıtları, noterlik yazıları, gazeteler, dergiler vb...

2- Yazısız(Sözlü) Kaynaklar: Evler, kaleler, tapınaklar, heykeller, silah, eşyalar, destanlar

B-Tasnif (Sınıflandırma)

1)- Zamana Göre Sınıflandırma

Tarih Öncesi Devirler

Taş Devri:
 • Kaba Taş
 • Yontma Taş
 • Cilalı Taş

Maden Devri:
 • Bakır Devri
 • Tunç Devri
 • Demir Devri

Tarihi Devirler:
 • İlkçağ : Yazının icadı ile başlar – M.S. 376 da kavimler göçü ile sona erer.
 • Ortaçağ : M.S sonra 376 kavimle göçü ile başlar -1453 İstanbul’un fethi ile sona erer.
 • Yeniçağ :1453 İstanbul ‘un fethi ile başlar – 1789 Fransız İhtilali ile sona erer.
 • Yakınçağ : 1789 Fransız İhtilali ile başlar – günümüze kadar ulaşir.

2)- Mekana(Yer) Göre sınıflandırma

3)- Konuya Göre Sınıflandırma

C-Tahlil

D-Tenkit

E-Terkip

tarih nedir kısaca tanımı, tarih nedir pdf, tarih konusu nedir, tarih tanımı, tarih nedir kitap, vakıa nedir, tarih dersi nedir, bugün tarih nedir, tarih nedir, tarihin önemi, tarihin diğer bilimlerle ilşkisi, tarihin yöntemleri

Yorum Gönder

[blogger]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

YazılıBilgi | Copyright © 2013. Blogger tarafından desteklenmektedir.