Kısaca Bilgi, Kısaca , Hakkında Bilgi, Bilgi Sitesi, Nedir, Kimdir

Tarih Nedir? Tarih Hakkında Kısa Bilgi

03.02.2015
1.438
Tarih Nedir? Tarih Hakkında Kısa Bilgi
REKLAM ALANI

tarih nedir {featured}

Tarih Nedir?
Çeşitli insan topluluklarının daha önceki yaşadıklarını neden ve sonuç bağı içerisinde yerini ve zamanını doğru olarak göstererek ve bunları belgelere dayandırarak tarafsız (objektif) araştıran bir bilim dalıdır.

Tarih Bilimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 • Tarih bilimi geçmişteki yaşam topluluklarını ele almaktadır.
 • Ele aldığı yaşam topluluklarının yaşama şekillerini vs neden ve sonuç bağı içerisinde araştırmaktadır.
 • Tarih bilimi yer ve zaman gösterir.
 • Tarih araştırmaları belgelere dayandırılır.
 • Tarih tarafsızdır. (Objektif)

 

Tarih’in Önemi

 

1. Milletlerin hayatında devamlılık düşüncesini oluşturmaktadır.
2. Nesiller arasında bağlantılar kurmaktadır.
3. Geçmişte işlenen bazı hataların tekrarlanmasını önlemeye yardımcı olmaktadır.
4. Milletler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.
5. Geçmiş ile olan bağları güçlendirmektedir
6. Milletlerin geleceğe güvenle bakmasını sağlamaktadır.

 

REKLAM ALANI

Detaylı Tarih Açıklaması

Tarih, geçmişteki insanın yaptıklarını, neden ve sonuç ilişkisi dahilinde, yer ve zaman göstererek, belgeler ışığında objektif olarak incelediği için bir bilim kabul edilir.
Tarihe detaylı olarak baktığımızda;
Tarih geçmişteki olaylara ait bilgilerin keşfi, toplanması, bir araya getirilmesi ve sunulması bilimidir. Tarihi bilgi, geçmişteki olaylara ilişkin tüm bilgilerin, olayların vuku bulduğu dönemin şartları göz önüne alınarak, mümkün olduğunca nesnel bir şekilde sunulması ile oluşur. Tarih yaşanan olayların bir daha yaşanabilmesi gibi bir olasılık olmadığından diğer bilimler gibi deney ve gözleme dayanamaz.
Tarih kelimesinin Batı dillerindeki tüm karşılıkları Grekçe istoria, istorien sözcüğünden gelmektedir. (Latince: Historia, İtalyanca: Storia, Fransızca: Histoire, İngilizce: History, Almanca: Historie). İyonya lehçesinde bildirme, haber alma yoluyla bilgi edinmeanlamlarında kullanılan kelime, Attika lehçesinde görerek, tanık olarak bilme anlamlarının yanı sıra çok daha geniş bir anlam içeriğiyle fizik, coğrafya, astronomi, bitki ve hayvan bilgisi ve hatta giderek doğa bilgisini kapsayacak şekilde kullanılmıştır.
 

Tarih’in Diğer Bilimlerle İlişkisi

Arkeoloji: Gemiş
yüzyıllardan kalma tarihi buluntuları araştıran kazı bilimidir. Gemişten izler
taşıyan bu kalıntıların kimler tarafından nasıl, ne amaçla yapıldıklarını
inceler ve günümüze ışık tutar.
 
Sosyoloji: Sosyal olayları inceleyen bilim dalıdır.
 
Coğrafya: Tarihin ayrılmaz bilim dalıdır. Geçmişte yaşıyan
toplulukların yaşadıkalrı coğrafi bölgeleri inceler.
 
Kronoloji: Tarihi olayların meydana geliş sıralamalarını
düzenleyen takvim bilgisidir.
 
Etnografya: Geçmişte yaşayan insanların örf ve adetlerini
inceleyen bilim dalıdır.
 
Epigrafya: Yazıtlar, kitabeler, taşlar üzerine yazılmış
yazıları, çizilmiş rezimleri inceleyen bilim dalıdır.
 
Nümizmatik: Eski paraları inceleyen bilim dalıdır.
 
Paleografya: Eski yazı türlerini araştıran ve inceleyen
bilim dalıdır.
 
Filoloji: Eski toplumların konuştukları ve anlaştıkları dili
inceleyen bilim dalıdır.
 
Kimya: tarihi buluntaların deneylerle inceleyen bilim
dalıdır.
 
Diplomatik: Eski resmi belgeleri, fermanları araştıran ve
inceleyen bilim daldır.

Tarih Biliminin Yöntemleri?

Tarih biliminin derlenmesi, araştırılması, yazıya dökülmesi
ve yorumlanması için bir takım yöntemlerin kullanılması gereklidir. Tüm dünya
tarihçilerinin kabul ettiği bu yöntemler ise aşağıdaki gibidir. Özellikle sosyal bilgiler dersinde tarih önemlidir.


A-Kaynak Arama


Kaynaklar 2’ye ayrılır:
 
1- Birinci el kaynaklar: Olayın geçtiği döneme ait
kaynaklardır.
2- İkinci El Kaynaklar: Ana kaynaklardan yararlanılarak
hazırlanan kaynaklardır.
 
Ayrıca kaynaklar YAZILI ve YAZISIZ kaynaklar diye de ikiye ayrılmaktadır.
 
1- Yazılı Kaynaklar: Kitabeler, fermanlar, kanunlar, mahkeme
kayıtları, noterlik yazıları, gazeteler, dergiler vb…
 
2- Yazısız(Sözlü) Kaynaklar: Evler, kaleler, tapınaklar,
heykeller, silah, eşyalar, destanlar
 

B-Tasnif (Sınıflandırma)

1)- Zamana Göre Sınıflandırma
 
Tarih Öncesi Devirler
Taş Devri:
 • Kaba Taş
 • Yontma Taş
 • Cilalı Taş

 

Maden Devri:
 • Bakır Devri
 • Tunç Devri
 • Demir Devri

 

Tarihi Devirler:
 • İlkçağ : Yazının icadı ile başlar – M.S. 376 da kavimler
  göçü ile sona erer.
 • Ortaçağ : M.S sonra 376 kavimle göçü ile başlar -1453
  İstanbul’un fethi ile sona erer.
 • Yeniçağ :1453 İstanbul ‘un fethi ile başlar – 1789 Fransız
  İhtilali ile sona erer.
 • Yakınçağ : 1789 Fransız İhtilali ile başlar – günümüze
  kadar ulaşir.

 

2)- Mekana(Yer) Göre sınıflandırma
 
3)- Konuya Göre Sınıflandırma

C-Tahlil

D-Tenkit

E-Terkip

Etiketler:

REKLAM ALANI
Yorumlar
 1. hakkinda-kisa-bilgi-kisaca-kimdir dedi ki:

  Elinize sağlık

 2. Zehra dedi ki:

  Isime yaradi tesekkurker

  1. Yazıılı Bilgi dedi ki:

   Biz teşekkür ederiz.

 3. Ödev sor dedi ki:

  Kisa ve oz olmus tesekkurler. Cok isime yaradi ödev aramayı sayenizde bıraktım