‘’Yoktan Var Olan Türkiye’’ Youtube kanalımızda özel seri olarak hazırladığımız aşağıdaki bu videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim.!

Ankara Savaşı Hakkında Kısa Bilgi

Ankara savaşı bilgi {featured}

Ankara Savaşı Nedenleri ve Sonuçları Kısaca

Osmanlı sultânı Yıldırım Bâyezîd ile Tîmûr Han’ın 1402 senesinde Ankara’da yaptıkları muhârebenin adı Ankara Savaşı'dir. Yıldırım Bâyezîd Han; Niğbolu zaferiyle Rumeli’de Osmanlı hâkimiyetini te’sis ettikten sonra, Anadolu’da birliği sağlamak için harekete geçti. Bu niyetle Aydın, Menteşe, Karaman ve İsfendıyaroğulları beyliklerine son verdi. Ancak bu beyliklerin başındaki beyler, Asya’da kuvvetli bir devlet kurup, batıya yönelen Tîmûr Han’a sığındılar.

Aynı şekilde Tîmûr Han’ın hükümdarlığına son verdiği Karakoyunlu beyi Kara Yûsuf ile Tebriz hükümdarı Ahmed Bey de Yıldırım Bâyezîd’e sığınmış, Erzincan beyi Mutahharten de akrabalarını Yıldırım Bâyezîd’e göndererek yardım istemişdi. Tîmûr Han’a sığınan Anadolu beyleri, Osmanlı sultânı hakkında; Tîmûr Han’ın önünden kaçan beyler de Yıldırım Bâyezîd’e Tîmûr’la ilgili olmadık şeyler söyleyip kötüleyerek, her İki müslüman Türk hükümdarının arasını açtılar.

İki taraf da karşılıklı kendilerine sığınanları müdâfaa ettiler. Tîmûr Han, Yıldırım Bâyezîd’e mektup göndererek kendisine sığınanların iadesini istedi.Bu mektuplarda her iki hükümdarın birbirlerine hakaret dolu sözlere yer verdikleri ilim adamları arasında kabul görmemektedir. Bu gün bilinen hakaret dolu mektupların sahte olduğu isbatlanmıstır. Yıldırım Bâyezîd, Tîmûr Han’ın isteğini kabul etmeyince savaş kaçınılmaz oldu.

Ankara yakınlarındaki Çubuk ovasında yapılan savaşta Osmanlı ordusunun sağ tarafındaki Anadolu Beylerine bağlı tımarlı sipahilerin ve sol tarafındaki Moğol asıllı Kara Tatarların ihanet ederek Timur’un tarafına geçmeleri yüzünden Yıldırım Bayezıt yenilmiştir. Timur ve oğullarından bazıları Timur’a esir düşmüşlerdir.

Ankara Savaşı’nın Sonuçları

1)Timur Anadolu beylerine eski topraklarını geri vermiştir. Böylece Anadolu Türk beyliklerinden birçoğu yeniden kurulmuştur. Bu Anadolu Türk Birliğinin yeniden bozulması anlamına gelmektedir.

2)Osmanlı devleti dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.Yıldırım Bayezıt’ın oğulları taht kavgaları yüzünden birbirlerine düşerek 11 yıl sürecek Fetret (kargaşa) Dönemine yol açmışlardır.

3)Avrupa da Türk ilerleyişi durmuştur.

4)Bizans’ın ömrü uzamış ve İstanbul’un alınması 50 yıl kadar gecikmiştir.

Yorum Gönder

[blogger]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

YazılıBilgi | Copyright © 2013. Blogger tarafından desteklenmektedir.