‘’Yoktan Var Olan Türkiye’’ Youtube kanalımızda özel seri olarak hazırladığımız aşağıdaki bu videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim.!

Liberalizm Nedir Kısaca Özet Bilgi

liberalizm nedir

Liberalizm feodalizmin çöküşünün ve kapitalizmin ortaya çıkışının bir ürünüdür.Ortaya çıktığı ilk yıllarda, mutlakiyetçiliğe ve feodal ayrıcalıklara muhalif bir ideoloji olan liberalizm, daha sonraki dönemlerde ise devletin piyasa üzerindeki müdahalesine karşı laissez-faire (*Bknz) kapatalizminin erdemlerine sahip bir sosyo-ekonomik düzeni savunmaya başlamıştır.

En geniş anlamıyla liberalizm, kişisel halk ve özgürlüklerin korunması amacıyla devletin sınırlandırılmasını isteyen bir ideolojidir. Bu çerçevede felsefi planda şüpheciliğe ve moral otonomiye (bknz) dayanan liberalizmin , sosyal yapıda esas aldığı model özgürlüklerin güvence altına alındığı bir toplum modelidir.

Liberal ideoloji din ve inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, seyahat özgürlüğü, teşebbüs ve mülkiyet özgürlüğü gibi özgürlüklerin yasal güvenceye bağlanmasını savunur.

Liberilizmin Öğeleri

-Bireycilik
-Özgürlük
-Akıl
-Eşitlik
-Hoşgörü
-Rıza
-Sınırlı Hükümet

*Laissez - Faire :''Bırakınız yapsınlar.''Ekonomik aktivitilerin her türden devlet müdahalesinin uzağında yapılmasını öngören ve serbest pazara duyulan aşırı güvene dayanan doktrin.

*Moral Otonomi :Bireylerin ahlaki seçimlerini yaparken belirli bir serbesti içinde hareket edebilmeleri hali.

Yorum Gönder

[blogger]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

YazılıBilgi | Copyright © 2013. Blogger tarafından desteklenmektedir.