‘’Yoktan Var Olan Türkiye’’ Youtube kanalımızda özel seri olarak hazırladığımız aşağıdaki bu videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim.!

Tanzimat Fermanı Nedir? Kısaca Anlatımı

tanzimat fermanı bilgi {featured}

Tanzimat Fermanı Nedir?

Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 yılında Sultan Abdülmecid döneminde Sadrazam Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane bahçesinde okunmuştur.

Bu fermanda bütün uyrukların can, mal ve ırz güvenliğinin sağlanması, mali güce göre vergileme, askerlik işlerinin bir düzene bağlanması, devlet harcamalarının kanuna dayanacağı, yargılama hakkı ve yargılamanın aleniliği, mülkiyet hakkı, müsadere yasağı ve eşitlik ilkesi vurgulanmıştır.Ayrıca kanunların Meclis-i Ahkam-ı Adliye tarafından hazırlanacağı ve padişahça onayalanıp yürürlüğe gireceği kabul edilmiştir.

Bu fermanla hukuk devletine geçişin ilk adımı atılmış.Padişah ilk kez kanun istünlüğünü kabul etmiştir.

Tanzimat Fermanı’nın Sonuçları

  • Kanun üstünlüğü kabul edilerek padişah yetkilerini kendi isteğiyle kısıtlamıştır.
  • Tanzimat Fermanı, Osmanlı Devleti’nde anayasacılığın başlangıcı kabul edilmiştir.
  • Kişisel özgürlükler genişletilmiştir.
  • Bu ferman bir halk hareketi değil, padişahın tek taraflı bazı esasları devlet garantisine alması şeklinde ortaya çıktığından halk tarafından pek anlaşılamamıştır. Fermanın halka anlatılması için Anadolu ve Rumeli’ye bazı memurlar gönderilmiş ve bu şekilde Osmanlı Devleti’nde bir aydın sınıfı doğmuştur.
  • Aydınların etkisiyle Osmanlı ülkesindeki Batılılaşma çabaları yoğunlaşmıştır.
  • İnsan hakları konusunda yenilikler yapılmıştır.
  • Sorunlarını tek başına çözemeyeceğini anlayan Osmanlı Devleti, bu fermanla Avrupa ile dost geçinme amacını gütmüştür. Ferman, Mısır sorunu için İngiltere’nin desteğini alma konusunda amacına ulaşmış ve İngiltere’nin desteğini alan Osmanlı Devleti Mısır Sorununu ve Boğazlar meselesini kendi isteği doğrultusunda çözmüştür.
  • Bu fermandan sonra da Avrupalılar gayrimüslimlerin haklarını takip ediyor görünerek Osmanlı içişlerine karışmaya devam ettiler. Bu fermanın ilanından sonra Avrupa tipi yeni mahkemeler ve okulların açılması, eğitim ve hukuk alanında ikilik doğmasına neden olmuştur.
  • Tanzimat Fermanı’yla verilen haklar bir halk hareketi sonucunda değil de padişah tarafından verildiği için Osmanlı ülkesinde batıdakine benzer önemli bazı sosyal gelişmeler yaşanmamıştır.
  • Tanzimat döneminde hukuk, yönetim, askerlik, eğitim ve kültür alanlarında yenilikler yapılmıştır.

Yorum Gönder

[blogger]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

YazılıBilgi | Copyright © 2013. Blogger tarafından desteklenmektedir.