‘’Yoktan Var Olan Türkiye’’ Youtube kanalımızda özel seri olarak hazırladığımız aşağıdaki bu videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim.!

Hz.Ömer Kimdir Hayatı Kısaca - Dört Halife Dönemi

Hz. Ömer Dönemi (634-644)

Hz. Ebubekir rahatsızlandığı zaman bir vasiyetname hazırlayarak Müslümanlar arasında karışıklık çıkmasını önlemek için Hz. Ömer'in halife olmasını istemiştir. Böylece Hz. Ömer islam devletinin ikinci halifesi olmuştur. Hz. Ömer başa geçince ordu komutanlığına Ebu Hubeyde'yi atamıştır. Dört halife dönemindeki fetihlerin en çok yaşandığı dönem Hz. Ömer dönemidir.

Bu dönemde en çok Bizans ve Sasaniler ile mücadele edildi. Hz. Ömer Suriye'nin fethedilmesine çok önem vermişti. 635 yılında Şam kuşatıldı ve 6 ay süren savaştan sonra  ele geçirildi. Fethedilen şehirlerdeki Hristiyanlara dini yönden bir kısıtlama yapılmadı. Suriye'nin fethi bittiğinde geriye sadece Filistin ve Kudüs kalmıştı. Kudüs halkı Bizans' tan yardım istedi bunun sonucu İmparator Heraklius deniz yoluyla Kudüs'e yardım gönderdi. Suriye'deki tüm islam orduları birleşerek  Bizans ile savaştı. 636 yılında gerçekleşen Ecnadin Savaşı'nı  islam ordusu kazandı. Bu sayede  Müslümanların karşısına çıkacak bir Bizans ordusu kalmamıştı. Savaşın sonucunda Kudüs kuşatılmış ve Hz. Ömer buraya gelerek şehri teslim almıştı. Kudüs alındıktan sonra Mescid-i Aksa adında ilk cami yaptırıldı. Daha sonra Irak ve İran'da bir çok savaşlar yapıldı. 

Bunlar;
 • Köprü Savaşı(634)
 • Kadisiye Savaşı(636)
 • Celula Savaşı(637)
 • Mısır'ın Fethi(640)
 • Nihavend Savaşı(642)
 • Horasan'ın Fethi(644)

Hz. Ömer döneminde ilk düzenli ordu kurulumuş ve askerlere maaş bağlanmıştır. Sınırlardaki savunma ve fetih hareketlerini kolaylaştırmak için  ordugâh şehirleri kurulmuştur. Orduya ait kayıtların saklanması amacıyla ilk kez ordu divanı oluşturulmuştur. Memur ve askere maaş karşılığında arazi gelirinin verilmesi anlamına gelen "ikta" sistemi uygulanmıştır. Fethedilen yerler ilk defa bölümlere ayrılarak iller oluşturulmuş ve buralara valiler atanmıştır.  Adaleti sağlamak için yönetim yerlerine kadılar gönderilmiştir. Hicret başlangıç alınarak, Hicri takvim kullanılmıştır. Devletin sorunlarının görüşüldüğü meclis oluşturulmuş ve ilk posta teşkilatı kurulmuştur. Ekonomik alanda da birçok yenilik yapılmıştır. Devlet hazinesi oluşturularak vergilendirme kuralları belirlenmiştir. Toprak ve Cizye vergileri düzenlenmiş, Müslüman olmayanlardan toprak vergisi alınmaya başlanmıştır. Ticareti kolaylaştırmak amacıyla para basılmış ve divan örgütü kurulmuştur.


Hz. Ömer adaleti ve doğruluğu ile tanınırdı. Adaletli yönetimi ile herkesin güvenini kazanmış ve İslam Devleti'nin sınırlarını Lidya'dan Horasan'a ve Kafkasya'ya kadar genişletmişti. 644 yılında İranlı bir köle tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir.

Hz. Ömer Dönemi'ni özetlersek;

 • Hz. Ömer islam devletinin ikinci halifesi olmuştur.
 • Dört halife dönemindeki fetihlerin en çok yaşandığı dönem Hz. Ömer dönemidir.
 • Hz. Ömer Suriye'nin fethedilmesine çok önem vermiştir. 635 yılında Şam kuşatıldı ve 6 ay süren savaştan sonra Suriye ele geçirilmiştir.
 • Mescid-i Aksa adında ilk cami yaptırıldı.
 • İlk düzenli ordu kurulumuş ve askerlere maaş bağlanmıştır.
 • İlk kez ordu divanı oluşturulmuştur.
 • Memur ve askere maaş karşılığında arazi gelirinin verilmesi anlamına gelen "ikta" sistemi uygulanmıştır.
 • İlk posta teşkilatı kurulmuştur.
 • Ticareti kolaylaştırmak amacıyla para basılmış ve divan örgütü kurulmuştur.


Dört Halife Dönemi'ne ait Hz. Ebubekir, Hz. Osman ve Hz. Ali'nin dönemine ait bilgilere aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz.


hz. ömer dönemi {featured}


Hz.Ömer kimdir kısaca,Hz.Ömer hayatı kısaca,Hz.Ömer dönemi,Hz.Ömer halifelik dönemi

Yorum Gönder

[blogger]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

YazılıBilgi | Copyright © 2013. Blogger tarafından desteklenmektedir.