‘’Yoktan Var Olan Türkiye’’ Youtube kanalımızda özel seri olarak hazırladığımız aşağıdaki bu videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim.!

Türkiye'nin Bölgeleri ve Özellikleri Kısaca

türkiyenin bölgeleri bilgi {featured}

Türkiye'nin 7 Bölgesi ve Özellikleri Kısaca

Türkiye Cumhuriyeti 7 bölgeye sahip çok geniş bir ülkedir. Çeşitli iklimlere ve yer şekillerine kucak açan zengin bir yapıya sahiptir. Bundan dolayıdır ki yüzyıllar boyunca bu topraklarda onlarca medeniyet kurulmuş, ve bir o kadar da zengin yapısı sebebiyle savaşlar çıkmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti;

Marmara Bölgesi
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere 7 coğrafi yapıya ayrılmaktadır.

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi sınırları çizilirken Marmara Denizi'nin etkisinde kalan yerler ve benzer özellik gösteren yöreler göz önünde bulundurulmuştur.

-Ülkenin kuzey-batısında yer alır.
-En tehlikeli deprem kuşağı bu bölgede bulunur.
-Güneydoğu Anadolu bölgesinden sonra en küçük ikinci bölgedir.
-Bölgede sanayi gelişimi üst düzeydedir ve bu yüzden ekonomisi en gelişmiş bölgemizdir.
-Ortalama yükseltisi olarak en az olan bölgemizdir.
-İklim ve bitki örtüsü bakımından geçiş özelliği gösterir. ( Yer yer Akdeniz, Karasal ve Karadeniz  iklimleri görünür.)
-Tam bir kültür beşiği olan İstanbul bu bölgede bulunur. Bölgenin turizm ihtiyacını tek başına sırtlar nitelikte bir şehirdir.

Ege Bölgesi

-Yoğunluk bakımından en yoğun nüfus oranına sahip ikinci bölgemizdir.
-Kıyı bölgelerinde nüfus artarken iç bölgelerde yükseltinin artması nedeniyle seyrekleşir.
-Kıyı bölgeleri sürekli göç alır.
-En yüksek kentleşme oranına sahip bölgemizdir.
-İzmir şehri önemli bir liman kentidir.

Akdeniz Bölgesi

-En büyük ova olan Çukurova bu bölgede bulunur.
-Ülkemizin en güneyinde buluna bölgedir.
-Nüfus bakımından tarım ve sanayide gelişmiş kıyı bölgeleri daha yoğundur.
-Özellikle turizm sektörü bu bölgede çok gelişmiştir.

İç Anadolu Bölgesi

-Bölgenin neredeyse tamamı yayla ve ovalarla kaplıdır.
-Tüm bölgede karasal iklim özellikleri görülür.
-Başkent Ankara bu bölgede bulunur.
-En büyük yüzölçümü ve nüfusa sahip ikinci bölgedir.
-Ekonomik olarak tarım sektörü gelişmiştir.
-Eski zaman topraklarına sahip olduğu işin deprem riski çok azdır.

Karadeniz Bölgesi

-Bu bölgeden çok fazla boylam geçmektedir. Bu yüzden çok fazla yerel saat farkına sebep olmaktadır.
-En fazla yağış alan bölgemizdir.
-Sanayi sektörü gelişmediği için yurt dışına en çok göç veren bölgemizdir.
-Bütün bölge ağaçlarla kaplıdır. Yapılar genelde ahşaptır.
-Fındık ve çay Karadeniz Bölgesinin ekonomi yelpazesinde büyük öneme sahip tarım ürünleridir.

Doğu Anadolu Bölgesi

-Türkiye'nin en büyük coğrafi bölgesidir.
-Nüfus yoğunluğu olarak azdır. Kilometre kare başına yaklaşık 36 insan düşüyor.
-Bölge genelde dağlıktır.
-Denizden uzak olmasından ve yükseltinin fazla olmasından dolayı karasal iklim görülür.
-Yıllık sıcaklık farkı en fazla olan bölgemizdir.
-Şehirleşme oranı azdır.
-Bölgenin ekonomik ağı hayvancılık üzerinedir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

-En az nüfusa sahip bölge olmasına karşın nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir.    Bunun sebebi ise yüzölçümün küçük olması.
-Aşırı buharlaşmadan dolayı kuraklık kendisini etkili biçimde gösterir.
-Bölgenin batı kesminde Akdeniz iklimi az da olsa görülür.
-Genel bitki örtüsü bozkırdır.


-En önemli ekonomik faaliyeti hayvancılıktır. Ama son yıllarda oluşturulan projeler ile tarım yönü ön plana çıkmaya başlamıştır.

Yorum Gönder

[blogger]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

YazılıBilgi | Copyright © 2013. Blogger tarafından desteklenmektedir.