‘’Yoktan Var Olan Türkiye’’ Youtube kanalımızda özel seri olarak hazırladığımız aşağıdaki bu videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim.!

Islahat Fermanı Nedir Kısaca - Islahat Fermanı Hakkında Kısaca Bilgi

Islahat Fermanı Nedir Kısaca - Islahat Fermanı Hakkında Kısaca Bilgi

Bu yazımızda Islahat Fermanı Nedir, İslahat Fermanı'nın önemli maddeleri ve Islahat Fermanı'nın sonuçları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Islahat Fermanı  (Islahat Hatt-ı Hümayun-u):


Osmanlı ve Rusya arasında yapılan Kırım Savaş’ında Avrupalı devletler Osmanlı'nın yanında yer almıştı. Savaş sırasında İngiltere, Fransa ve Avusturya  Viyana’da biraraya gelerek kendi aralarında savaş sonrasında yapılacak anlaşma esaslarini görüşmüş ve bazı kararlar almışlardı. Bu kararlar kabul etmesi için Rusya'ya da  bir nota ile bildirilmişti. Kararlar arasında Osmanlı Devleti üzerinde yaşayan azınlıklar hakkında ıslahatlar yapılması isteği de vardı. Osmanlı Devleti, Avrupalı Devletlerin azınlıkları bahane ederek iç işlerine daha fazla karışmasını engellemek, Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında her açıdan tam bir eşitlik sağlamak ve  ülke içisindeki karışıklıkların önüne geçmek için 18 Şubat 1856 tarihinde Islahat Fermanı’nı ilan etmiştir.


Islahat Fermanı'nın  Önemli  Maddeleri:
*Gayrimüslimlere din ve vicdan özgürlüğü sağlanacak ve gayrimüslimler, devlet memuru olabilecek, çeşitli okullarda görev alabilecekler
*Okul, hastane  ve kilise gibi binaların tamir ve onarımları yapılacak, gerekli görülen binalar yeniden inşa edilecektir
* Resmi yazışmalarda Gayrimüslimleri küçük düşürücü sözler ve ifadeler kullanılmayacak
*Gayrimüslimlerin vergilerini düzgün ödemeleri durumunda mal ve mülk sahibi olabilecekler
*İltizam usulü kaldırılacak ve herkesten gelirine göre vergi alınacak, adam kayırma ve rüşvet ortadan kaldırılacak
*Gayrimüslimler, belediye ve il meclislerine üye olabilecek
* Mahkemeler açık yapılacak ve herkes kendi dinine göre yemin edebilecek
* Uygulanan yasalar herkes için eşit hakları ihtiva edecektir
* Tarım ve ticaret işleri düzenlenecek, herkes şirket, banka vb. kurumları açabilecek
* Gayrimüslimler bedelini ödemeleri durumunda askerlik hizmetinden muaf tutulabilecek, askerlik hizmeti için nakdi bedel kabul edilebilecekti
Islahat Fermanı'nın Sonuçları:
*Islahat Ferman ile beraber kiliselerde, yabancı okullarda ve azınlıkların yönettiği yerlerde ırkçı faaliyetler ortaya çıkmış ve bu faaliyetler Osmanlı devletinde dağılmayı sürecini hızlandırmış
*Gayrimüslimlere dini açıdan tam bir serbestlik verilmiş ve Gayrimüslimler bu serbestliği kendi çıkarları için kullanmıştır
*Yapılan ıslahatlar Müslümanlar’dan çok Gayrimüslimlere fayda sağlamıştır
*Islahat Fermanı’nın Paris Barış Antlaşması'nda yer alması, Avrupalı devletlerin Osmanlı'nın iç işlerine müdahale ettiğinin bir kanıtı olmuş
*Islahat Fermanı, Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını engellemek amacıyla yapılmış olsa da bunu engelleyememiştir

Diğer yazımız Tanzimat Fermanı hakkında bilgi almak isterseniz buraya tıklayarak ulaşabilirisniz.

ıslahat fermanı nedir görsel {featured}

Bu yazımızda Islahat Fermanı Nedir, İslahat Fermanı'nın önemli maddeleri ve Islahat Fermanı'nın sonuçları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yorum Gönder

[blogger]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

YazılıBilgi | Copyright © 2013. Blogger tarafından desteklenmektedir.