‘’Yoktan Var Olan Türkiye’’ Youtube kanalımızda özel seri olarak hazırladığımız aşağıdaki bu videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim.!

Propaganda Nedir Kısaca - Propaganda Nasıl Yapılır

Propaganda Nedir Kısaca - Propaganda Nasıl Yapılır?

Bir düşünce ,tutum ve davranışı başkalarına tanıtma ve benimsetme amacıyla bilinçli olarak seçilmiş bilgi, olgu ve savları sistemli bir şekilde ve çeşitli araçları kullanarak yayma etkinlikleri.

Bir propagandaya diğer iletişim faaliyetlerinden ayıran bazı özellikler söz konusudur. Birincisi, başkalarının fikir ya da tutumlarına değiştirmek amacıyla hareket eden bir propaganda yapıcısı vardır. İkincisi bazı yazı, söz ve davranışlar ile anlatılan çeşitli semboller kullanılmaktadır. Tüm bu çabalar belirli bir hedefi etkilemeye yöneliktir.

Bir propagandanın amacına ulaşabilmesi için her şeyden önce inandırıcı olması gerekir. Gerçeklerden bütünüyle uzak, herhangi bir dayanaktan yoksun bir propagandanın yöneldiği hedef üzerinde inandırıcı olabilmesi çok zordur. Öte yandan, propagandanın yöneldiği hedefin özelliklerinin de propagandanın başarı derecesini etkilediği söylenebilir. İlkin, propaganda yolu ile iletilen mesaja hedef kendiliğinden yatkın olabilir. Bu anlamda propaganda fikir ve kanalların güçlendirilmesinde, pekiştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Diğer yandan, propagandanın gençler ve siyasal sorunlara ilgi duymayan kesimler üzerinde etkili olma olasılığı daha yüksektir.

Devletlerin dış politikalarında bir araç olarak propaganda tek başına etkili olamaz. Bu aracın diplomatik, askeri, ekonomik vb. önlemler ile desteklenmesi gerekmektedir.

Propaganda Nedir Kısaca {featured}

Yorum Gönder

[blogger]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

YazılıBilgi | Copyright © 2013. Blogger tarafından desteklenmektedir.