‘’Yoktan Var Olan Türkiye’’ Youtube kanalımızda özel seri olarak hazırladığımız aşağıdaki bu videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim.!

I.Dünya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları Kısaca Özet Bilgi

I.Dünya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları Kısaca {featured}

I.Dünya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları Kısaca Özet Bilgi

I.Dünya Savaşı 28 Haziran 1914 tarihinde Avusturya velihatı Arşidük Francois Ferdinand'ın bir Sırp tarafından öldürülmesi ile başlayan ve 11 Kasım 1918 tarihinde Almanya'nın ateşkesi kabul etmesi ile fiilen, başta 28 Haziran 1919'da imzalanan Versay Antlaşması olmak üzere bir dizi anlaşmanın imzalanması ile de hukuken sona eren ve Avrupa, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ortadoğu'ya yayılan topyekün savaştır.

Birinci Dünya Savaşı aslında Fransız Devrimi ve bir çeyrek yüzyıl süren devrim savaşlarının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Fransız Devrimi’nin ortaya çıkarttığı yeni eğilimler, siyasal ve sosyal kurumlar, ulusların ve devletlerin davranışlarına yeni baştan yön vermiştir. Liberalizm, milliyetçilik gibi akımlar çerçevesinde devletler arasında da önemli bir rekabet ve mücadele gelişmiştir. Bu açıdan Balkanlar, Avrupa'nın güçlü devletlerinin faaliyet gösterdiği başlıca alanlardan birisi olmuş ve 1912 - 1913 Balkan Savaşları'ndan sonra Dünya Savaşı'da bu bölgede patlak vermiştir. 

Almanya'nın İmparatorluğu'nu korumak adına giriştiği ittifak politikaları da Avrupa'yı bloklaşmaya ve bloglar arası rekabet ve silahlanma yarışına götürmüştür. Sanayileşmenin XIX. yüzyılda kazanmış olduğu hız ve bunun sonucu olarak gelişen ve genişleyen sömürgecilik, Avrupalı devletlerin rekabetini Afrika ve Uzak Doğu'ya kadar yaymıştır.

Söz konusu koşullarda Arşidük Ferdinand ın öldürülmesiyle Avusturya Sırbistan'a savaş açmış Rusya'nın Sırbistan'ın Almanya'nın da Avusturya'nın yanında yer alması sonucunda bir hafta içerisinde tüm Avrupa savaşa sürüklemiştir.

Almanya'nın önce Rusya'ya sonra Fransa'ya savaş ilan etmesi ve Belçika’yı işgal etmesinden sonra İngiltere'de Almanya'ya savaş ilan etmiş, Osmanlı İmparatorluğu ise Rusya'nın Boğazlar hakimiyetine karşı Almanya'nın yanında yer almıştır. İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğu’nun  Almanya'nın yanında yer alması karşısında bu ülkeye de savaş ilan etmesi, Almanların 18 Mart 1917 tarihinde üç Amerikan ticaret gemisinin batırması sonucu Amerika Birleşik Devletleri'nin de savaşa katılması, Japonya'nın Çin Denizi'ndeki Alman donanmasını geri çekme istemini reddeden Almanya'ya karşı 23 Ağustos 1914'te savaş açması ve bu yolla Çin üzerindeki faaliyetlerine hız vermesi savaşı çok geniş bir alana yaymıştır. Savaş Almanya, Bulgaristan,  Avusturya - Macaristan ve Osmanlı İmparatorluklarının yer aldığı İttifak Devletleri'nin, başta İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, Japonya ve ABD'de olmak üzere 18 devletin bulunduğu İtilaf Devletleri’ne yenilmeleri ile sona ermiştir.

Bütün ülkelerde yaklaşık 65 milyon insan silah altına alınırken, ölen, yaralanan, esir alınan ve kaybolanları sayısı bu rakamı yarısına ulaşmıştır. Çatışmalarda ABD ve Japonya gibi kıta dışı ülkelerin yer alması, savaşa dünya savaşı nitelik kazandırmıştır. Bu savaş, diğerlerinden farklı olarak sadece cephe mücadelesi olarak kalmayıp, hava akınlarında askeri olmayan hedeflerin bombalanması ve uygulanan ablukalardan sivil halkın yoğun biçimde etkilenmesi nedeniyle de topyekün bir nitelik göstermiştir.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında 1917’de kurulan Sovyetler Birliği'nin yeni bir uluslararası aktör olarak ortaya çıkması önemli bir sonucu olmuştur. Almanya hem denizaşırı sömürgelerini hem Avrupa'daki bazı önemli topraklarını kaybetmiş hem de yüklü bir savaş tazminatı ödemek zorunda kalmıştır.  Almanya dışında çeşitli anlaşmalar yoluyla güçsüzleştirilen devletler Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı İmparatorluğu olmuştur.

Bu çerçevede  Avusturya, Macaristan Osmanlı İmparatorlukları parçalanmış, Avrupa'da ulusçuluk hareketleri artmış ve yeni devletler ortaya çıkmıştır. Ayrıca savaş sonrası oluşmuş bulunan uluslararası sistemi onaylayanlar ile onaylamayanlar arasında ki ayırım belirmeye başlamış, ideolojik farklılıklar, ekonomik sıkıntılar ve siyasal kargaşalar militarist ve faşist sistemlerin oluşmasına yol açmıştır. Savaş sonrası kurulan Milletler Cemiyeti'nin etkisiz kalması ile bir 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasını engelleyecek koşullar sağlanamamıştır.


I.Dünya Savaşı Nedenleri, I.Dünya Savaşı Sonuçları Kısaca Özet Bilgi,I.Dünya Savaşı itilaf ve ittifak devletleri hangileridir.

Yorum Gönder

[blogger]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

YazılıBilgi | Copyright © 2013. Blogger tarafından desteklenmektedir.