‘’Yoktan Var Olan Türkiye’’ Youtube kanalımızda özel seri olarak hazırladığımız aşağıdaki bu videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim.!

Fuzuli Kimdir Hayatı ve Eserleri Kısaca Özet Bilgi

Fuzuli Kimdir Hayatı ve Eserleri Kısaca {featured}

Fuzuli Kimdir Kısaca Hayatı

 • Fuzuli’nin asıl adı Mehmet'tir. Ömrü Kerbala, Bağdat ve Necef bölgesinde geçmiştir.
 • Hayatı sıkıntılar içinde geçmiş geçimini sağlamak için Hz Ali'nin türbesinde görev yapmıştır. Vakıf gelirlerinden kendisine bağlanan maaşı düzenli alamayınca Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi'ye ünlü şikayetname adlı mektubu yazmıştır.
 • Arapça, Farsça ve Türkçeyi çok iyi bilen,zamanın geçerli bütün ilimlerini öğrenen bilgin bir şairdir.
 • Türkçe Divan’ın önsözünde ‘’Şiir, kaynağı Allah sanatında bulunan bir marifettir, ilimsiz şiir, temelsiz duvar gibidir.’’ sözleriyle, şiirini doğuştan gelen bir yetenek olduğunu, bunu ilimle geliştirmek gerektiğini ifade etmiştir.
 • Divan edebiyatının en büyük ve en lirik şairlerindendir.
 • Şiirlerini genellikle Azeri şivesiyle yazmıştır.
 • Gençliğinde beşeri aşkı, ilim tahsilinden sonra tasavvufi aşkı anlatan şiirler yazmıştır. Ondaki beşeri aşk, ilahi aşka giden ilk basamak gibidir.
 • Geniş bir tasavvuf kültürüne sahiptir fakat mutasavvıf bir şair değildir.
 • Aşk acısını, çaresizliği, yalnızlığı, vefayı coşkun bir lirizmle anlatmıştır.
 • Gazel tarzında aşk şiirleriyle ün kazanmıştır.
 • Gazel ve mesnevilerinin temel konusu aşk ve güzelliktir.
 • Şiir tekniği sağlam, muhtevayı önem veren özgün bir sanatçıdır.
 • Aşk ve ızdırap şairidir. Aşk acısı çekmekten şikayetçi değildir. Her kavuşmanın sonunda dayanılmaz bir ayrılık olduğu için sevgiliye kavuşmayı istemez. Kavuşmanın aşkı öldürdüğüne, acı çekmeninse insanı ve aşkı olgunlaştırdığına inanır.
 • Karamsar bir şairdir, ona göre dünya acılarla dolu geçici bir mekandır.
 • Divan şiirine özgü mazmunları başarılı bir şekilde kullanmıştır.
 • Söylenmesi kolay gibi görünen fakat herkesin kolayca söyleyemeyeceği sehli-i mümteni sanatını örnekleyen şiirler yazmıştır.
 • Hüzünlü bir aşk hikayesini işleyen Leyla ve Mecnun mesnevisi ve Hz Muhammet'i anlatan naat türündeki Su kasidesi ünlü eserlerindendir.
 • Türkçe, Farsça ve Arapça olmak üzere üç Divan’ı vardır. 

Fuzuli'nin Eserleri

Türkçe Manzum Eserleri

 1. Divan
 2. Beng ü Bade 
 3. Leyla ile Mecnun 
 4. Risale-i Muammeyat
 5. Kırk Hadis
 6. Su kasidesi
 7. Hz. Ali Divanı      

Türkçe Mensur Eserleri

 1.  Hadikatü's-Süeda - Kerbela olayını anlatan düzyazı
 2.  Mektuplar (Mektubat)
 3.  Şikâyetnâme

Farsça Manzum Eserleri

 1. Divan
 2. Enis'ül-Kalb
 3. Heft Cam 
 4. Resale-e Muammeyat
 5. Sehhat o Ma'ruz  

Farsça Mensur Eserleri

 1. Rind ü Zahid
 2. Risale-i Muamma

Arapça eserleri:

 1. Dîvan
 2. Matlau'l-itikad

Fuzuli'nin Başlıca Eserlerinin İçerikleriLeyla vü Mecnun: Edebiyatın edebiyatımızın en güzel Leyla ile Mecnun mesnevisi sayılır. Eserde Leyla ile Mecnun arasındaki hüzünlü aşk anlatılır. Mecnun'un Leyla'ya duyduğu aşk; beşeri aşktan ilahi aşka geçiş şeklinde verilir.

Bengü Bade: Beng ile Bade arasındaki konuşma ve tartışmalardan oluşan alegorik, tasavvufi bir mesnevidir.

Sohbetü'l Esmar: Mesnevi tarzında yazılan eserde, bir bahçedeki meyvelerin arasında geçen üstünlük tartışması alegorik (sembolik) bir dille anlatılır.

Su kasidesi: Hz Muhammet'i anlatan naat türündeki eser kaside nazım biçimiyle yazılmıştır. Redifi oluşturan ‘’su’’ Hz. Muhammet'i sembolize eder.

Şikayetname: Kanuni tarafından kendisine vakıf gelirlerinden bağlanan 9 Akçelik maaşı alamaması sonucu Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi'ye memurların yaptığı yolsuzlukları ve yedikleri rüşveti anlatan şikayet tarzında bir mektuptur. Şair eserinde sık sık secilere yer vermiştir.

Hadikatü's Süeda: Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişini anlatan mensur bir eserdir.

Fuzuli ile ilgili diğer yazımıza buaraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Fuzuli Kimdir Kısaca, Fuzuli Hayatı Kısaca, Fuzuli'nin Eserleri Nelerdir, Fuzuli Hayatı ve Eserleri Özet Bilgi

Yorum Gönder

[blogger]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

YazılıBilgi | Copyright © 2013. Blogger tarafından desteklenmektedir.