‘’Yoktan Var Olan Türkiye’’ Youtube kanalımızda özel seri olarak hazırladığımız aşağıdaki bu videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim.!

Kutadgu Bilig Nedir Kısaca Konusu Özellikleri Hakkında Bilgi

Kutadgu bilig nedir {featured}

Kutadgu Bilig Nedir Kısaca Konusu ve Özellikleri

Yusuf Has Hacip okuyanlara yol gösterip mutluluk versin diye ‘’Mutluluk Veren Bilgi’’adını verdiği Kutadgu Bilig adını taşıyan eserini 1069 - 1071 yılları arasında yazarak Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a sunulmuştur.

Ayet ve hadislere dayanarak öğütler verdiği için İslami, Karahanlılar hakkında bilgi verdiği için tarihi, sosyal kurumlardan bahsettiği için sosyal, ideal bir hükümdarın nasıl olması gerektiğini belirttiği için siyasi, orduya geniş yer ayırdığı için askeri, bilgi ve nasihat verdiği için didaktik, üstün bir edebi değere sahip olduğu için edebi, tüm bunları çeşitli sembollerle anlattığı için alegorik bir eserdir.

Kutadgu Bilig Kısaca Özellikleri 

  • İslam kültürü etkisindeki Türk edebiyatının edebi değer taşıyan ilk eseridir.
  • Devlet adamlarına öğüt verdiği için Türk edebiyatının ilk Siyasetname örneğidir.
  • Türk edebiyatındaki ilk mesnevi örneğidir.
  • Mesnevi nazım şekliyle yazılan eserde 6645 beyit ve 173 dörtlük vardır. Mani şeklinde kafiyelenen dörtlükler beyitlerin arasına serpiştitlmiştir. Dolayısıyla eserde hem aruz hem hece ölçüsü kullanılmıştır.
  • Hakaniye Türkçesiyle (Karahanlı, Çağatay Türkçesi) yazılmıştır.
  • Eserin Fergana, Kahire ve Viyana'da bulunan üç yazma nüshası vardır.
  • Dil, edebiyat ve kültür tarihimizin en önemli eserlerindendir

Kutadgu Bilig Kısaca 

Mesnevi nazım şekliyle,
Siyasetname şeklinde,
Beyit nazım birimiyle,
Hakaniye lehçesiyle,
Arap alfabesiyle,
Aruz ölçüsüyle,
Alogorik tarzda,
Geçiş döneminde,
İslami bir anlayışla,
İslamiyet’in etkisinde,
Divan edebiyatı geleneğiyle yazılan ilk Türkçe eserdir.Kutadgu Bilig Hakkında Bilgi, Kutadgu Bilig Kısaca Nedir, Kutadgu Bilig Konusu, Kutadgu Bilig Özellikleri

Yorum Gönder

[blogger]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

YazılıBilgi | Copyright © 2013. Blogger tarafından desteklenmektedir.