‘’Yoktan Var Olan Türkiye’’ Youtube kanalımızda özel seri olarak hazırladığımız aşağıdaki bu videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim.!

Nazım Birimi Nedir Kısaca - Nazım Birimi Çeşitleri Nelerdir Kısaca

Nazım Birimi nedir Kısaca {featured}

Nazım Birimi Nedir

Şiirde anlam bütünlüğünü sağlayan en küçük birime nazım birimi denir. En küçün nazım birimi dizedir. İki dizelik nazım birimine beyit, dört dizeden oluşan nazım birimine dörtlük, bunların dışında üç, beş, yedi ve daha fazla dizenin kümelenmesiyle oluşan birimlere ise bent denir.

Nazım Birimi Çeşitleri Nelerdir

  • Mısra (Dize)


Sözlük anlamı ‘’çift kanatlı kapının tek kanadı’’dır. Edebiyatta ise şiirin her satırına verilen isimdir. Manzum yazıların en küçük parçası olan mısra, şiirde yapının temelini oluşturur. Türkçede mısra kelimesinin karşılığı olarak dize kullanılır.

-Kervan yürü peşi sıra düşemem – 1.dize
-Yıldız akar, uçsamda yetişemem - 2. Dize

Herhangi şiire bağlı olmayan, kendi içinde anlam bütünlüğüne sahip bir satırlık nazım parçasına mısra-ı azade (bağımsız dize) denir. Daha çok divan şiirinde görülen bu mısralar, divanların en sonunda yer alır.

-Ne ararsan bulunur derde devadan gayrı (Abdülhak Molla)
-Çeşmini gördüm unuttum derdi de dermanı da (Şeyh Galip)

Bir şiirin içinde anlam bütünlüğü ve güzelliği dolayısıyla unutulmayıp dillerde dolaşan mısralara mısra-ı berceste (seçkin dize) denir. Bu mısraların alındığı beyitlerin diğer mısraları pek bilinmez.

Eğer maksud eserse mısra-ı berceste kafidir.
Aceb hayretdeyim ben Sedd-i İskender hususunda
Koca Ragıp Paşa

  • Beyit


Sözlük anlamı ‘’ev’’dir. Aynı ölçüyle yazılmış, anlam bakımından birbirine bağlı, art arda gelen iki dizeden oluşan nazım birimidir. Beyit, divan şiirinin temel nazım birimidir.
Göz gördi gönül sevdi seni ey yüzü Mahım
Kurbanın olam var mı bunda benim bir günahım
Nahifi

  • Bent (Bölüm, küme)


Bir şiirin bölümlerini oluşturan üç, beş, altı, yedi ve daha fazla dizenin kümelenmesiyle oluşan birimlerdir. Ayrca beyitlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan bentler de vardır.

  • DörtlükDörder dizelik bölümlerden olışan nazım birimidir. Halk şiirinin temel nazım birimidir.

Nazım birimi nedir kısaca, Nazım birimi çeşitleri nelerdir kısaca, Mısra nedir, beyit nedir,dörtlük nedir,bent nedir

Yorum Gönder

[blogger]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

YazılıBilgi | Copyright © 2013. Blogger tarafından desteklenmektedir.