‘’Yoktan Var Olan Türkiye’’ Youtube kanalımızda özel seri olarak hazırladığımız aşağıdaki bu videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim.!

Mehmet Akif Ersoy Kimdir Kısaca Hayatı Safahatname Nedir

Mehmet Akif Ersoy Kimdir Kısaca Hayatı Safahatname Nedir {featured}

Mehmet Akif Ersoy Kimdir Kısaca Hayatı Safahatname Nedir

 • Mehmet Akif Ersoy 1873-1936 yılları arasında yaşamıştır.
 • Bazıları yazılarıyla milli mücadeleyi desteklemiştir.
 • Yazdığı marş 12 Mart 1921’de Milli Marş olarak kabul edilmiştir.
 • 1908'den sonra Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşat dergilerinde yazmıştır.
 • Batıcılık ve Türkçülüğe karşı islamcılığı savunmuştur.
 • Milli edebiyat ve Türkçülük hareketine karşı çıkmış, kurtuluşu Batılılaşmada gören Tevfik   Fikret’le fikir çatışması yaşamıştır.
 • Batının emperyalist saldırılarına karşı ‘’İslam Birliği’’ düşüncesini savunmuş ancak Batı’ya tümüyle karşı çıkmamıştır. Batının ilim ve teknolojisinden yararlanılarak İslam ülkelerindeki geri kalmışlığın giderilebileceğine inanmıştır.
 • Servetifünun ve Fecriaticilerin ülkenin içinde bulunduğu buhranlara kayıtsız kaldıkları için eleştirmiştir.
 • Önce dini ve bireysel şiirler yazmış, daha sonra hayatının sonuna dek toplum için sanat anlayışı ile eser vermiştir.
 • Sosyal hayatı adeta bir fotoğraf gerçekliği ile, güçlü bir gözlem ve  tasvir yeteneği ile dile getirmiştir.
 • Ballkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, İstiklal Savaşı gibi toplumsal felaketlere yol açan önemli olaylar, Akif’i derinden etkilemiş ve eserlerine yansımıştır. İstiklal Marşı ve Çanakkale Şehitleri bunun güzel örnekleridir.
 • Türkçe şiirine gerçek realizmi getiren sanatçı olmuştur.
 • Nazmı nesre yaklaştırarak manzum hikayeler yazmıştır.
 • Manzumelerinde öğüt ve didaktizm ön plandadır.
 • Genellikle mesnevi ve serbest müstezat nazım biçimlerini kullanmıştır.
 • Bütün şiirlerinde aruz vezni kullanmıştır.
 • Aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamıştır.
 • Şiirlerini ‘’Safahat’’ adlı eserinde toplamıştır. Safahat’ında çok sık kullandığı manzum hikayeler şu özellikleri gösterir.

Safahatname


1.Bütün manzum hikayeleri sosyal konuları içerir.
2.Güçlü bir gözleme dayalı realist hikayelerdir.
3.Halkın konuştuğu bir dille yazılmıştır.
4.Betimleme, öyküleme gücü yüksek ve teknik yönden sağlamdır.
5.Çoğu karşılıklı konuşma şeklindedir.

Safahat, yedi bölümden oluşur.

1.Safahat
2.Süleymaniye Kürsüsünde
3.Hakkın Sesleri
4.Fatih Kürsüsünde
5.Hatıralar
6.Asım
7.Gölgeler

Safahatin en önemli bölümü ‘’Asım’’dır. ‘’Çanakkale Şehitlerine’’ şiiri bu bölümdedir. ‘’Asım’’ idealist bir vatan şehidi, Türk gençliğinin sembolüdür.

Mehmet Akif Ersoy kimdir kısaca,Mehmet Akif Ersoy hayatı kısaca,Mehmet Akif Ersoy biyografisi,Mehmet Akif Ersoy safahatname nedir

Yorum Gönder

[blogger]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

YazılıBilgi | Copyright © 2013. Blogger tarafından desteklenmektedir.