‘’Yoktan Var Olan Türkiye’’ Youtube kanalımızda özel seri olarak hazırladığımız aşağıdaki bu videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim.!

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir Kısaca Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir Kısaca Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir Kısaca HayatıMustafa Kemal Atatürk hepimizin bildiği üzere cumhuriyetimizin kurucusu ve ülkemizde birçok yenilik ve devrim yapmış devlet adamıdır. Atatürk’ün hayatını, devrimlerini, yeniliklerini, savaşlarının hemen hemen bir kısmını hepimiz biliriz, sizlere bu yazımda Atatürk’ün bilinmeyen yönlerini, anılarını ve devrimlerini kısaca anlatacağım. Atatürk hayatında cepheden cepheye koşmuş ve bunun yanında ülkemize devrimler yenilikler getirmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’te bulunan 3 katlı pembe bir evde doğmuştur. Annesinin Adı Zübeyde Hanım babasının adı ise Ali Rıza Efendi’dir. Atatürk öğrenim çağına Hafız Mehmet Efendi Mahalle mektebinde okula başladı daha sonra annesi Zübeyde hanımın isteği üzerine Şemsi Efendi Mektebine geçti daha sonra Selanik Mülkiye Rüştiyesine kayıt oldu ardından Askeri Rüştiyeye girdi ve öğrenimin bitirdi. 

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir Kısaca Hayatı

Atatürk’ün ilk görev yeri Şam’dır Şam’da 5. Ordu emrinde görev yaptı. 1907 yılında Kıdemli Yüzbaşı rütbesini aldı ve ardından Manastır’da lll. Orduya atandı. 1911 yılında İtalya Trablusgarp İtalyanlar tarafından işgale uğradı bunun üzerine Mustafa Kemal ve arkadaşları Trablusgarp bölgesinde görevlendirildiler. Mustafa Kemal Trablusgarp da Derne ve Tobruk tabyalarında görev aldı Trablusgarp’a giderken tanınmamak için Mustafa Kemal gazeteci kılığına girmiştir ve Şerif takma adını kullanmıştır. Dikkat ettiyseniz Atatürk’ün sol gözü biraz şehladır, Trablusgarp savaşında İtalyan uçaklarının bombardıman yapmasından dolayı Atatürk’ün sol gözüne kireçtaşı kaçmıştır, bu sebepten dolayı atamızın sol gözü şehla olarak görünmektedir. 

Atatürk’ün katıldığı diğer savaşlar; l. Dünya savaşında Çanakkale Cephesinde çatışmıştır ve tüm dünyaya Çanakkale’nin geçilmez olduğun kanıtlamıştır, bu başarısının ardından Mustafa Kemal Albay rütbesini almıştır. Ardından kurtuluş savaşına önderlik ederek ülkemizi düşmanlardan kurtarmıştır, ardından TBMM Mustafa Kemal’e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi vermiştir.
Atatürk gençleri ve çocukları çok severdi bir genç gördüğünde ülkede onu kendisi kadar yükselmek isterdi, Atatürk hayatında dört bine yakın kitap okumuştur.

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir Kısaca

Atatürk’ün hayatı boyunca yaptığı en önemli devrim Cumhuriyeti İlan etmektir. Cumhuriyeti ilan ettikten sonra Kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermiş, şapka ve kıyafet derimi yapmış, soyadı kanununu getirmiş, medeni kanunu getirmiş, eğitim ve öğretimi birleştirme faaliyetlerinde bulunmuş, Türk Dil Kurumunu kurmuş, sanatı millete teşvik etmiştir.

Atatürk’ün hayatı boyunca yaptığı devrim ve savaşlar saymakla bitmez, ekonomi, sağlık, hukuk, sosyal, toplumsal alanda birçok yenilikler yapmış hayatının son günlerinde bile Hatay’ın Anavatana katılması için uğraşmıştır, ardından 1938 yılında hayata gözlerini yummuştur.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kronolojik tarih sırasıyla madde madde hayatı, savaşları, devrimleri gibi bilgiler aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kısaca Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk, 1. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'dır.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Görev süresi : 29 Ekim 1923 - 10 Kasım 1938 tarihleri arasındadır.
Mustafa Kemal Atatürk vefat ettiğinde yerine gelen Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü’dür.

Türk Ordusu Başkumandanı Görevi

Görev süresi : 5 Ağustos 1921 - 29 Ekim 1923
Atayan Kurum: Türkiye Büyük Millet Meclisi

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Görevi

Görev süresi : 24 Nisan 1920 - 29 Ekim 1923
Yerine gelen kişi: Ali Fethi Bey (Okyar)

1. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Görevi

Görev süresi : 9 Eylül 1923 - 10 Kasım 1938
Yerine gelen kişi : İsmet İnönü

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1., 2., 3., 4. ve 5. Dönem Milletvekili Görevi

Görev süresi, 23 Nisan 1920 - 10 Kasım 1938

Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Umumî Reisi Görevi

Görev süresi, 7 Eylül 1919 - 9 Eylül 1923

Heyet-i Temsiliye Reisi Görevi

Görev süresi, 24 Ağustos 1919 - 9 Eylül 1923

Fahri Yaver-i Hazret-i Şehriyâri  Görevi

Görev süresi, 15 Ağustos 1918 - 9 Temmuz 1919

9. Ordu Kıtaatı Müfettişi (sonradan 3. Ordu Müfettişi) Görevi

Görev süresi, 16 Mayıs 1919 - 9 Temmuz 1919

Yıldırım Ordular Grubu Kumandanı Görevi

Görev süresi, 31 Ekim 1918 - 7 Kasım 1918
Yerine geldiği kumandan:Liman von Sanders

7. Ordu Kumandanı Görevi

Görev süresi, 7 Ağustos 1918 - 7 Kasım 1918
Yerine geldiği kumandan: Fevzi Paşa

2. Ordu Kumandanı Görevi

Görev süresi 7 Ağustos 1918 - 7 Kasım 1918
Yerine geldiği kuandan: Ahmed İzzed Paşa

Mustafa Kemal Atatürk Kısaca Kişisel Bilgileri

 • Babası: Ali Rıza oğlu Mustafa
 • Doğum tarihi:19 Mayıs 1881
 • Doğum yeri:Selanik, Selanik Vilayeti, Osmanlı İmparatorluğu
 • Ölüm tarihi:10 Kasım 1938 (57 yaşında)
 • Ölüm yeri : Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Türkiye
 • Yattığı yer : Etnografya Müzesi, Ankara (21 Kasım 1938 - 10 Kasım 1953) Anıtkabir, Ankara (10 Kasım 1953'ten beri)
 • Milliyeti : Türk
 • Partisi   : Cumhuriyet Halk Partisi

Diğer siyasi bağlantıları :

 • Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
 • İttihat ve Terakki Cemiyeti
 • Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti

Evlilik : Latife Hanım (1923-25)

Bitirdiği okul : Mekteb-i Harbiye-i Şahâne ve Mekteb-i Erkân-ı Harbiyye-i Şâhâne

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kısaca Askeri Bilgileri

 • Takma adı : Şerif (Trablusgarp Savaşı'nda)
 • Askeri Bağlılığı : Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı (1893-1919) ve Türkiye Türkiye (1921-1927)
 • Branşı : Piyade[1]
 • Hizmet yılları : 1893-1927
 • Rütbesi : Mareşal
 • Komutası: 19. Tümen 16. Kolordu 2. Ordu 7. Ordu Yıldırım Orduları Grubu TBMM Orduları

Mustafa kemal Atatürk'ün Katıldığı Savaşlar       

 • 31 Mart Ayaklanması
 • Trablusgarp Savaşı
 • Balkan Savaşları
 • I. Dünya Savaşı (Çanakkale Cephesi · Kafkasya Cephesi · Sina ve Filistin Cephesi)
 • Türk Kurtuluş Savaşı (Batı Cephesi)

Mustafa Kemal Atatürk'ün Devrimleri


 • Saltanatın Kaldırılması    siyasî     1922-11-01
 • İzmir İktisat Kongresi     ekonomi             1923-02-17
 • Ankara'nın Başkent Olması          siyasî     1923-10-13
 • Cumhuriyetin İlanı           siyasî     1923-10-29
 • Medreselerin Kapatılması            eğitim   1924
 • Halifeliğin Kaldırılması    siyasî     1924-03-03
 • Öğretimin Birleştirilmesi               eğitim   1924-03-03
 • Şer'iyye Mahkemelerinin Kapatılması     hukuk   1924-04-08
 • Yeni Anayasanın Kabulü               hukuk   1924-04-20
 • Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Kurulması              ekonomi              1925
 • Çiftçinin Özendirilmesi  ekonomi             1925
 • Aşar (Öşür) Vergisinin Kaldırılması            ekonomi             1925-02-17
 • Örnek Çiftliklerin Kurulması        ekonomi             1925-05-05
 • Şapka ve Kıyafet Devrimi (Şapka Kanunu)             toplumsal            1925-11-25
 • Tekke ve zâviyelerin kapatılması               toplumsal           1925-11-30
 • Milletlerarası Takvim ve Saatin, Yeni Rakamların Kabulü ve Ölçülerde Değişiklik toplumsal           1925-12-26
 • Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun              eğitim   1926
 • Mecellenin Kaldırılması hukuk   1926
 • Türk Ceza Kanunu           hukuk   1926
 • Kabotaj Kanunu               ekonomi             1926-07-01
 • Türk Kanunu Medenisi  hukuk   1926-10-04
 • Sanayi Teşvik Kanunu    ekonomi             1927-05-28
 • Güzel Sanatlarda Yenilikler          eğitim   1928
 • Harf Devrimi'ne ilişkin kanunun kabulü  eğitim   1928-11-01
 • Millet Mektepleri'nin Açılması   eğitim   1929-01-01
 • Toprak Reformu              ekonomi             1929
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması siyasî     1930-04-03
 • Atatürk'ün Teşvikiyle Çok Partili Rejime Geçiş Denemesi               siyasî     1930-08-12
 • Türk Tarih ve Dil Kurumlarının Kurulması              eğitim   1931-04-12
 • Dil Devrimi'nin başlaması             eğitim   1932-07-12
 • I. ve II. Kalkınma Plânları               ekonomi             1933
 • Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün Kurulması   ekonomi             1933
 • Üniversite Reformu        eğitim   1933
 • Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi  eğitim   1933-05-31
 • Soyadı Kanunu toplumsal            1934-06-21
 • Lâkap ve Unvanların Kaldırılması               toplumsal           1934-11-26
 • Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması  ekonomi             1935
 • Laikliğin Anayasaya Girmesi        siyasî     1937-02-05

Mustafa Kemal Atatürk Tarafından Kurulan Kurumlar


 • Anadolu Ajansı 6 Nisan 1920       Ankara
 • Ankara Hukuk Fakültesi 5 Kasım 1925     Ankara
 • Ankara Orman Çiftliği     1925      Ankara
 • Anadolu Sigorta                1 Nisan 1925      İstanbul
 • Bursa Merinos Fabrikası               2 Şubat 1938      Bursa
 • Çocuk Esirgeme Kurumu              30 Haziran 1921               Ankara
 • Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi   14 Haziran 1935               Ankara
 • Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924       Ankara
 • Demiryolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü         1927      Ankara
 • Devlet Havayolları           20 Mayıs 1933   İstanbul
 • Devlet İstatistik Enstitüsü            26 Nisan 1926    Ankara
 • Elektrik İşleri Etüd İdaresi            24 Haziran 1935               Ankara
 • Etibank 14 Haziran 1935                -
 • Halkevleri           19 Şubat 1932    Ankara
 • İş Bankası            26 Ağustos 1924               İstanbul
 • Maden Tetkik Arama Enstitüsü  14 Haziran 1935               Ankara
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası       3 Ekim 1931        Ankara
 • Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü      27 Mayıs 1928   Ankara
 • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı              2 Mayıs 1920      Ankara
 • Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası            1 Mayıs 1925      -
 • Sümerbank        11 Temmuz 1933              -
 • Türk Dil Kurumu               12 Temmuz 1932             Ankara
 • Türkkuşu             3 Mayıs 1935      Ankara
 • Türk Tarih Kurumu          12 Nisan 1931    Ankara
 • Türkiye Şeker Fabrikaları              6 Temmuz 1935                Ankara
 • İzmir Enternasyonal Fuarı            17 Şubat 1923   İzmir
 • Ziraat Okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüsü             1933      Ankara

Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk kimdir, Mustafa Kemal Atatürk hayatı,Mustafa Kemal Atatürk kimdir kısaca, Mustafa Kemal Atatürk hayatı kısaca, Atatürk'ün okuduğu okular, Atatürk'ün öğrenim hayatı,atatürkün hayatı kısaca

Yorum Gönder

[blogger]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

YazılıBilgi | Copyright © 2013. Blogger tarafından desteklenmektedir.