‘’Yoktan Var Olan Türkiye’’ Youtube kanalımızda özel seri olarak hazırladığımız aşağıdaki bu videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim.!

Edebi Akımlar / Edebiyat Akımları, Özellikleri ve Temsilcileri Kısaca

Edebiyat Akımları, Özellikleri ve Temsilcileri Kısaca

Bu yazımızda aynı edebiyat görüşünü benimseyen sanatçıların bir araya gelerek belirledikleri sanat anlayışıyla ilgili eserleri oluşturdukları sanat akımlarına edebi akımlar diyoruz. Bu edebiyat akımlarını başlıklar halinde  inceleyerek size kısaca bilgiler vericeğiz. Edebiyat akımları özellikleri ve edebiyat akımları temsilcileri ;

Edebi Akımlar / Edebiyat Akımları, Özellikleri ve Temsilcileri Kısaca
 1. Hümanizm (İnsancılık)
 2. Klasisizm (Kuralcılık)
 3. Romantizm (Coşumculuk)
 4. Realizm (Gerçekçilik)
 5. Natüralizm (Doğalcılık)
 6. Parnasizm (Şiirde Gerçekçilik)
 7. Sembolizm (Simgecilik)
 8. Empresyonizm (İzlenimcilik)
 9. Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)
 10. Kübizm
 11. Fütürizm (Gelecekcilik)
 12. Dadaizm
 13. Sürrealizm (Gerçeküstücülük)
 14. Egzistansiyalizm (Varoluşculuk)
 15. Sezgicilik
 16. Postmodernizm

1.Hümanizm Akımı (İnsancılık)

 • İnsan sevgisi anlamına gelen Hümanizm, insanı yüceltme amacı taşıyan evrensel bir düşünce akımı olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • Orta Çağ zamanlarında devlet baskısına tepki olarak ortaya çıkmıştır.
 • Rönasans'ın temeli olarak kabul edilmiştir.
 • 14.yy.'da İtalya'da ortaya çıkan bu akım Fransa'ya sonrada diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır.
 • Sanatçılar eski Yunan ve Latin edebiyatını örnek almıştırlar. 
 • Eserler daha çok Halkın beğenisine göre değilde Aristokrat kesimin beğenisine göre yazılmıştır.

Hümanizm'de Türk Edebiyatına bakarsak eğer en öenmli ve ilk Türk Hümanist sanatçı Yunus Emre'dir. Esrlerinde daha çok tasavvufi insan sevgisi işlenmektedir. Diğer Türk Hümanizm temsilcileri ise Nurullah Ataç, Sabahattin Eyüpoğlu, Vedat Günyol gibi yazarlarımızdır.

Yabancı Hümanizm Temsilcileri

 • Dante - İtalyan yazar
 • Shakspeare - İngiliz yazar
 • Cervantes - İspanyol yazar
 • Petrarca - İtalyan yazar
 • Bocaccio  -İtalyan yazar
 • Ronsard - Fransız yazar
 • Montaigne - Fransız yazar
 • Villon - Fransız yazar
 • Rabelais - Fransız yazar

2.Klasisizm Akımı (Kuralcılık)

 • 17.yy. edebiyat akımlarındandır.
 • Hümanizm akımının devamı niteliğindedir.
 • Bu akım Fransa'da ortaya çıkmış daha sonra Avrupa'ya yayılmıştır.
 • Hümanizm'de olduğu gibi eski Yunan ve Latin edebiyatını örnek almışlardır.
 • Akımın ismindende anlaşılıcağı gibi kuralcılık ve kurala bağlılık  söz konusudur.
 • İşlenen konular daha çok tarihten ve mitolojiden seçilmiştir.
 • Konunun gerçekliğinden çok gerçeğe yakın olması aranmıştır.
 • Konularda daha çok erdemli ve ahlıklı olma önemsenmiş.
 • Sanatçılar kendi duygularını eserlerinde yansıtmamışlardır. 
 • Kahramanlar halktan değil toplumun üst tabakasından seçilmiştir.
 • ''Sanat, sanat içindir'' görüşü benimsenmiştir.
 • Eserlerde anlatılmak istenen açık ve net olarak aktarılmış, gereksiz anlatımdan kaçınılmıştır.
 • Eserlerde halkın kullandığı kaba kelimelere yer verilmemiştir.

Klasisizm Akımı (Kuralcılık) Temsilcileri

Türk Edebiyatı Temsilcileri
 • Şinasi
 • A. Vefik Paşa
 • Direktör Ali Bey
Dünya Edebiyatı Temsilcileri
 • Cornielle
 • Racine
 • Moliere
 • La Bruyere
 • La Fontaine
 • La Fayette
 • Pascal
 • Descartes
 • Montaigne
 • Boileau
 • Fenelon
 • Jhon Milton

3.Romantizm Akımı (Coşumculuk)

 • 18. ve 19. yy. edebiyat akımlarındandır.
 • İnsan hakları, Demokrasi ve özgürlük gibi kavramlar Romantizm akımının temelini oluşturmaktadır.
 • Siyasi temel olarak ise Krallığa karşı Cumhuriyet'in güçlenmesi ve Fransız İhtilali oluşturmaktadır.
 • Romantizm'in sanat akımına dönüşmesi Victor Hugo'nun ''Cromwell' adlı eserinde Romantizm akımının ilkelerini açıklamasıyla oluşmuştur.
 • Klasizm'e tepki olarak doğmuştur.
 • Bu akım ilk Almanya'da başlamış saonra Avrupa'ya yayılmıştır.
 • Eserlerde duyguya ve hayallere yer verilmiştir.
 • Konular daha çok günlük yaşamdan, tarihten ve Hristiyanlık mucizelerinden seçilmiştir.
 • Esrlerde daha çok aşk, ölüm, intihar, acı, doğa gibi temalar işlenmiştir.
 • Sanatçilar eserlerinde duygularınıda katmışlardır.
 • Eserlerde kahramanlar toplumun her kesiminden olmakla beraber, iyiler daima iyi, kötüler ise dama kötü olarak işlenmiştir.
 • ''Sanat toplum içindir'' görüşü benimsenmiştir.
 • Eserlerin dili halkın konuştuğu günlük dil ile yazılmıştır.

Romantizm Akımı (Coşumculuk) Temsilcileri

Türk Edebiyatı Temsilcileri
 • Namık Kemal
 • Ahmet Mithat Efendi
 • Şemsettin Sami
Dünya Edebiyatı Temsilcileri
 • Victor Hugo
 • Lamartine
 • Voltaire
 • A. Dumas Pere
 • Chateaubriand
 • Alfred de Musset
 • George Sand
 • Alfred de Vigny
 • Scihiller
 • Goethe
 • Lord Byron
 • Shelly
 • Shakespeare
 • Edgar Allan Poe
 • Puşkin

Yorum Gönder

[blogger]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

YazılıBilgi | Copyright © 2013. Blogger tarafından desteklenmektedir.