Kısaca Bilgi, Kısaca , Hakkında Bilgi, Bilgi Sitesi, Nedir, Kimdir

Sultan Abdülaziz Kimdir Kısaca Bilgi

04.02.2020
453
Sultan Abdülaziz Kimdir Kısaca Bilgi
REKLAM ALANI

Osmanlı Devleti’nin 32.padişahıdır. Padişahlığı dönemi, Osmanlı Devletinin önemli bir bölümünü meydana getirmiştir. Saltanatı sürecinde, Osmanlı Devletinin iç ve dış politikası, eylem ve olaylarla mücadele ile geçti. Sultan Abdülaziz Döneminde, batıya açılıştan gelen lüks ve safahat, Padişahın Mısır ve Avrupa gezileri, yeni giyim kuşam modaları, halkın özgürlük isteklerinin çoğalması, Avrupa’ya bağımlılığın artması, ayrılıkça ayaklanmaların yaşandığı bir dönem olarak tarihe geçmiştir.

Sultan Abdülaziz, padişahlığı döneminde Eflak-Boğdan, Karadağ ve Sırbistan ayaklanmaları ile mücadele etmiş. Galata köprüsünü hizmete açmış, Çırağan, Beylerbeyi Sarayları, Tokat Bahçesi, Alemdarağ ve İcadiye köşklerinin yapımları için gerekli talimatı vermiş ve yapımları başlatılmıştır.

Şura-yı Devlet oluşturulmuş, bahriye ve adliye nezaretleri kurulmuş, hersek ayaklanması, Sırbistan – Karadağ savaşı, Bulgaristan’ın ayaklanması gibi olayların üzerine Sultan Abdülaziz çıkan isyan ile tahttan indirilmiş, tahttan indirilişinin 5.günü ise intihar etmiştir.

Sultan Abdülaziz batı-doğu sentezinden oluşan bir giyim tarzı benimsemiş, hatta bu giyim tarzı “Aziziye” ismiyle modaya dönüşmüştür. Kısaca heykeli yapılan tek Osmanlı Devleti padişahıdır.

REKLAM ALANI

Abdülaziz Dönemi’nin Islahatları Kısaca Şunlardır;

 • 1863 yılında Galatasaray Sultanisi (Lisesi) açıldı.
 • 1863 yılında Osmanlı Bankası (Bank-ı Osman-i Şahane) kuruldu. (Merkez Bankası gibi, para basma yetkisine sahipti)
 • 1864 yılında sanayi alanında kimsesiz çocuklara eğitim vermesi amacıyla “Islahhane Mektebi” adıyla eğitim yerleri açıldı.
 • 1868 yılında Meclis-i Ahkam-ı Adliye; “Divan-ı Ahkam-ı Adliye” (Yargıtay) ve “Şuray-ı Devlet” (Danıştay) şeklinde ikiye bölündü.
 • Dış borçlanma ile dünyanın üçüncü büyük donanması kuruldu.
 • 1864 yılında ülkeyi vilayet, sancak, kaza ve köy şeklinde teşkilatlandıran “Vilayet Nizamnamesi” çıkarıldı. 1871 yılında ise kaza ve köy arasında “Nahiye adında başka bir birim oluşturuldu.
 • 1869 yılında Süveyş Kanalı açıldı.
 • 1870 yılında bugün üniversite olarak bildiğimiz “Darülfünun” açıldı.
 • Dolmabahçe Sarayı tamamlandı.
 • 1872 yılında ilk resim sergisi açıldı. (Şeker Ahmet Paşa tarafından)
 • 1873 yılında kimsesiz ve yetim çocuklara eğitim verilmesi için Darüşşafaka Liseleri açıldı.
 • 1869 yılında ilk kez yabancıların okul açmasına izin veren Maarif-i Umumiye çıkarıldı.
 • 1870 yılında “Darülmuallimat” ismiyle ilk kız öğretmen okulu açıldı.
 • Jön Türkler (Genç Osmanlılar) hareketi başladı.
 • “Mecelle” adıyla çıkarılacak olan ilk medeni kanun hazırlanmaya başlandı.
 • 1867 yılında çiftçilere destek için kurulan, Ziraat Bankasının temeli sayılan “Memleket Sandıkları” kuruldu.
 • 1862 yılında ilk posta pulu basıldı.

Etiketler:

REKLAM ALANI
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.