Uygur dönemi eserleri nedir?

Yazarı Tova / 2022-06-10

Uygur dönemi eserleri nedir?

Uygur dönemi eserlerinin adları nelerdir?

  • Altun Yaruk. Uygur döneminin en büyük eserleri arasında Altun Yaruk gösterilmektedir. 10. yüzyılda yazılmış olan bir metindir. …
  • Sekiz Yükmek. Sekiz yükmek Sekiz tomar olarak da bilinmektedir. …
  • Irk Bitig. Orhun alfabesi ile yazılmış olan bir Türkçe kitaptır. …
  • Kalyanamkara ve Papamkara Hikayesi.

3 Nis 2021

Altun Yaruk Irk Bitig Sekiz Yükmek adlı eserler Türkçenin hangi yazı diline aittir?

Eski Türkçe döneminin Göktürk Anıtları ‘ndan sonraki yazılı ürünleri Uygur Türkçesi eserleridir. Uygur Türkleri Soğd yazısını ve Mani ile Buda dinlerini kabul etmişlerdir. Bu dönemde verilen eserlerin tamamı Mani ve Buda dinleriyle ilgilidir. Bu eserlerin başta gelenleri Altun Yaruk, Irk Bitig ve Sekiz Yükmek‘tir.

Uygur dönemi eserleri hangi alfabe?

Köktürk toprakları üzerinde kurulan Ötüken Uygur Kağanlığı zamanında (744-840) Uygurların Köktürk alfabesini kullanarak mezar taşı yazma geleneğini devam ettirdiklerini daha önce belirtmiştik. Uygur alfabesi Turfan ve çevresinde 15. yy’a kadar kullanılmış, ondan sonra yerini Arap alfabesine bırakmıştır.

Eski Uygur Türkçesi ne ait eserler?

Budist Eski Uygur Metinleri Sutralar: Budizm’e ait kurallar yani akait kitapları. Vinayalar: Budizm’in insan yaşantısındaki uygulamalarını anlatan kitaplar yani ilmihal kitapları. Abhidharmlar: Budist felsefe kitapları. Sutralar: Budist vaaz kitapları.

Uygur yazıtları nelerdir?

Uygur yazıtları çoğunlukla mezar taşı olarak dikilmiştir.Göktürk devletinin yıkılmasından sonra kurulan Uygur hanlıklarından kalma eserlerdir. Daha çok Buddha ve Mani dininin esaslarını anlatan metinlerdir. Bunlar Turfan yöresinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştır.

Sekiz Yükmek ne demek?

Sekiz Yükmek, (Sekiz Tomar, Sekiz Yığın) adlı sutra (sudur), Uygurlar arasında yayılmış olan Budizm dini öğreti, düşünce veya inancını başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacı ile yazılmış bir eserdir.

Irk Bitig hangi Türkçe dönemine aittir?

Irk “fal” ve bitig “kitap” kelimelerinden oluşan eserin Eski Türkçe adı “Fal Kitabı” anlamına gelmektedir. Bu fal kitabı Doğu Türkistan’da Uygurların hâkim olduğu ve Uygur edebiyatının parlak devirlerini geçirdiği çağa aittir.

Altun Yaruk Sekiz Yükmek hangi lehçe ile yazılmıştır?

Altun Yaruk, Eski Uygur Türkçesi yazı dili ile kaleme alınmıştır.

Uygur metinleri hangi Türkçeyle yazılmıştır?

Uygur dönemimde metinler genellikle taş ve kağıtlara yazılmıştır. Yeni dinleri olan Manihaizm ve Budizm konulu metinlerin bir kısmı Çince ve Moğolca dilinden tercüme edilmiştir. Uygur metinleri Göktürk ve Uygur alfabesiyle oluşturulmuştur.

Uygur Türklerinin kullandığı alfabeler nelerdir?

Uygurlar, Eski Uygurca döneminde Köktürk, Brahmi, Tibet, Sogd ve Mani alfabeleriyle birlikte daha çok Sogd yazısından geliştirilen Uygur alfabesini kullanmışlardır.

Budist Uygurlara ait edebi türler nelerdir?

Kalyanamkara Papamkara, Altun Yaruk ve Sekiz Yükmek adlı eserler, Budizm‘i anlatan dinî metinlerdir. Irk Bitig adlı eser ise bir fal kitabıdır. Uygurlar bu eserleri 14 harfli Uygur alfabesiyle yazmışlardır.

Budist Uygurları ait edebi türler nelerdir?

Gabain’e göre Budist Uygur edebiyatı kısaca:

  • a) Anlatılar, Masallar,
  • b) Sutralar,
  • c) Tövbe duaları,
  • d) Büyü metinleri ile.
  • e) Felsefî metinler olarak sıralanabilir.

Uygur yazıtları nedir kısaca?

Göktürk Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan Uygur hanlıklarından kalma eserlerdir. Daha çok Buda ve Mani dininin esaslarını anlatan metinlerdir. Kalyanamkara Papamkara, Altun Yaruk ve Sekiz Yükmek adlı eserler, Budizm’i anlatan dinî metinlerdir. …

Uygur Destanları Nelerdir?

Dokuz Oğuz-On Uygur” Türklerinin iki destanı vardır. Birinci destan Uygurların türeyişi ile ilgilidir ve bu, onların bir kurttan türediklerini anlatır, ikincisi “Göç Destanıdır. Uygurların Ötüken’den Tarım havzasına niçin göç etmek zorunda kaldıklarını anlatır.

Altun Yaruk Sekiz Yükmek ne demek?

Altun Yaruk: 10. yüzyılın ilk yarısında yazıldığı tahmin edilen eser, 17. yüzyılda bulunmuştur. Birkaç nüshası bulunan ve oldukça hacimli olan bu eser, Budizm’in esaslarını, felsefesini ve Buda’nın menkıbelerini anlatan dini bir eserdir. Sekiz Yükmek: Sekiz bilgi, sekiz tomar anlamlarına gelmektedir.

Nejat Uygur torunu Nejat Uygur kimin oglu?

Kullanım bilgisi

Nejat Uygur torunu Nejat Uygur kimin oğlu? Fikret Naciye Uygur Behzat Uygur Nejat Uygur/Ebeveynleri Bahçeşehir... Devamını Oku »

Kania . 2022-07-03

Uygur dönemi hangi dönem?

Popüler konular

Uygur dönemi Türkçenin hangi dönemi? Eski Uygurca veya Eski Uygur Türkçesi, 9. yüzyıl ila 14.... Devamını Oku »

Nadine . 2021-12-08

Uygur dönemi hangi dönemdedir?

Popüler konular

Uygur dönemi Türkçenin hangi dönemi? Eski Uygurca veya Eski Uygur Türkçesi, 9. yüzyıl ila 14.... Devamını Oku »

Rozalin . 2022-06-23

Uygur dönemi eserlerinin adları nelerdir?

Popüler konular

Uygur dönemi eserlerinden hangisi Maniheist çevreye dahildir? Maniheist Uygurlardan kalan bazı parçalar... Devamını Oku »

Ainsley . 2022-02-28