Vergi hukukunun konuları nelerdir?

Yazarı Cristy / 2021-12-04

Vergi hukukunun konuları nelerdir?

Vergi hukuku neleri inceler?

Vergi hukuku, devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği kamu gelirlerinin hukuki rejimini inceler.

Vergi hukuku dalları nelerdir?

Vergi hukuku alt dalları genel ve özel olmak üzere 2’ye ayrılır. Genel vergi hukuku; vergi usul hukuku, vergi icra hukuku (6183), vergi yargılama hukuku, vergi ceza hukuku, uluslararası vergi hukuku gibi alt dallara ayrılır.

Vergi ceza hukukunun konusu nedir?

Vergi Ceza Hukuku, hem kabahat hem de suç niteliği taşıyan vergi kanunlarına aykırılıkları ve bunlara ilişkin ceza ve/ya da yaptırımları incelemektedir. Vergi suçları ve/ya da kabahatleri, kural olarak devlet hazinesine karşı işlenen (ekonomik) suç ve/ya da kabahat olarak kabul edilmektedir.

Vergi hukukunun temel ilkeleri nelerdir?

Bu ilkeler sırasıyla verginin genelliği, verginin kamu giderlerini karĢılamaya yönelik olması, mâli güçle orantılı olması, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ile verginin kanunîliği ilkeleridir.

Vergi Yargısı vergi hukukunun hangi alanla ilişkisini gösterir?

Vergi Hukuku, kamu hukuku bölümlenmesinde yer alır. 1982 Anayasası’nın Siyasal Haklar ve Ödevler bölümünde düzenlenmiştir. Vergilendirme işlemlerinde idari işlemlerin unsurları geçerlidir. Diğer taraftan vergi yargısı idari yargı içerisinde düzenlenmiş olup İdari Yargılama Usulü Kanunu uygulanır.

Vergi hukukunun özellikleri nelerdir?

Verginin Özellikleri

 • Vergi zora dayanır: …
 • Vergi kanuna dayanılarak alınır: …
 • Kamu harcamalarına karşılık alınır. …
 • Ödeme gücüne göre alınır. …
 • Kişisel karşılığı yoktur: …
 • Parasal değerlerle alınır. …
 • ANAYASA; “Vergi Ödevi” maddesi (Madde 73) …
 • vergidosyasi.com.

Özel vergi hukukunun kapsamı nedir?

Mali hukuk, kamu hukukunun bir alt dalıdır. Bu dal, vergi ve harcama hukuku olmak üzere ikiye ayrılır. … Özel vergi hukuku, Türk vergi sistemi olarak da isimlendirilir. Özel vergi hukuku kapsamında gelir vergileri, harcama vergileri ve servet vergilerinden bahsetmek mümkündür.

Verginin konusu ne demek?

Verginin konusu, üzerine vergi konulan ve bu nedenle doğrudan ya da dolaylı bir şekilde verginin kaynağını oluşturan ekonomik unsurdur. Vergi borcunun doğumuna neden olan ekonomik unsurlar verginin konusunu oluşturmaktadır.

Ceza hukuku neden kamu hukukudur?

Kamu hukuku veya amme hukuku, devlet ve vatandaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Ceza hukuku da, ceza verme yetkisi sadece devlete ait olduğundan kamu hukuku alanına girer. …

Özelge ne demek?

Mukteza ya da özelge; mükelleflerin veya vergi sorumlularının vergi durumları bakımından, kendilerince açık olmayan ve tereddüt ettikleri konular hakkında yazılı olarak açıklama talebinde bulunmaları üzerine, yetkili makamlarca kendilerine verilen yazılı görüşe denir.

Anayasanın temel ilkeleri nelerdir?

Anayasal İlkeler ve Haklar

 • Anayasal İlkeler. …
 • Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet İlkesi. …
 • Demokratik Devlet İlkesi. …
 • Hukuk Devleti İlkesi. …
 • Laik Devlet İlkesi. …
 • Sosyal Devlet İlkesi. …
 • İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi. …
 • Eşitlik İlkesi.

Vergi hukukunun hangi hukuk dallarıyla ilişkisi vardır?

Vergi hukuku kamu hukuku ve özel hukuk dallarıyla sıkı bir şekilde ilişki içerisindedir. Tarih içinde vergi hukukunun anayasa hukukunun öncülüğünü yaptığı kabul edilmektedir.

Anayasanın 73 maddesinde yer alan vergi ile ilgili hükümler nelerdir?

Vergi Ödevi Madde 73 – Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.

Vergi fonksiyonları nelerdir?

Verginin Fonksiyonları: Mali, Ekonomik, Sosyal; Fiskal, Ekstra-Fiskal.

Verginin temel kavramları nelerdir?

Vergiler, devletin kamu hizmetlerini yerine getirmek amacıyla, kişi ve kurumlardan, iradelerine bakılmaksızın, kanuna dayanılarak, cebren ve karşılıksız olarak mali güçlerine göre alınan ekonomik değerlerdir.

Vergi hukuku konuları nelerdir?

Popüler konular

Vergi hukuku dalları nelerdir? Vergi hukuku alt dalları genel ve özel olmak üzere 2’ye ayrılır.... Devamını Oku »

Inez . 2022-01-09

Vergi hukukunun kaynaklari nelerdir ve taraflari kimlerdir?

Kullanım bilgisi

Vergi hukukunun kaynakları nelerdir ve tarafları kimlerdir? Vergi hukukunun bağlayıcı nitelikteki... Devamını Oku »

Ara . 2022-01-29

Vergi hukukunun özelliği nedir?

Popüler konular

Vergi hukukunun özellikleri nelerdir? Verginin Özellikleri Vergi zora dayanır: … Vergi kanuna... Devamını Oku »

Kata . 2022-02-07

Vergi hukukunun konusu nedir?

Popüler konular

Vergi hukukunun konuları nelerdir? Vergi Hukukunun Konuları İtibari İle Yapılan Ayrım: Vergi... Devamını Oku »

Marybelle . 2022-07-06