Vergi hukukunun hangi hukuk dallarıyla ilişkisi vardır?

Yazarı Linet / 2022-01-28

Vergi hukukunun hangi hukuk dallarıyla ilişkisi vardır?

Vergi hukuku hangi hukuk kapsamına girer?

Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Mali hukuk; vergi (gelir) hukuku , harcama (gider) hukuku ve bütçe hukuku olmak üzere üç alt sınıflandırmaya tabidir.

Vergi hukukunun anayasa hukuku ile ilişkisi nedir?

Anayasa hukuku devletin temel yapısı ve işleyişine ilişkin genel çerçeve oluşturup, temel hak ve ödevlere ilişkin genel ilke ve kurallar koyarken, vergi hukuku, devletle kişiler arasındaki vergi ilişki sinden doğan hak ve ödevleri düzenler.

Hukuk nedir türleri nelerdir?

Hukuk çeşitli ayrımlara tabi tutulur. Bu ayrımlar “İdeal Hukuk ve Pozitif Hukuk”, “Ulusal Hukuk ve Uluslararası Hukuk”, “Maddi Hukuk ve Biçimsel Hukuk” ve “Kamu Hukuku ve Özel Hukuk” şeklindedir.

Hukuk alanları nelerdir?

Kamu Hukukun Dalları

 • Uluslararası Hukuk.
 • Anayasa Hukuku.
 • İdare Hukuku.
 • Vergi Hukuku.
 • Ceza Hukuku.
 • Ceza Usul Hukuku.

Vergi hukuku hangi bölümlerden oluşur?

Vergi Hukukunun Konuları İtibari İle Yapılan Ayrım: Vergi Ceza Hukuku, Vergi İcra Hukuku, Vergi Yargılama Hukuku, Uluslararası Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku.

Vergi hukuku bölümleri nelerdir?

Vergi Hukukunun Bölümleri

 • Vergilendirme hukuk.
 • Vergi ceza hukuku.
 • Vergi icra hukuku.
 • Vergi yargılama hukuku.
 • Uluslararası vergi hukuku.

30 Oca 2019

Anayasa Hukuku dersi nedir?

Anayasa hukuku, ulus devletlerin ve diğer siyasi organizasyonların kurucu ve temel yasaları hakkındaki çalışmaları içermektedir. Anayasalar hükûmetler için bir çatı oluşturur, otorite, yeni yasa ve düzenlemelerin yapılmasında siyasi yapıların işlevlerini sınırlandırabilir veya tanımlayabilir.

Anayasa ne demektir?

Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Toplumların ülke üzerindeki egemenlik haklarının, bireylerin temel haklarının hangi koşullar altında devlet tarafından kullanılabileceğini belirleyen temel kanunlardır.

Kaç çeşit hukuk var?

Modern hukuk sistemleri dünyada genel olarak üç temel sistem veya bu sistemlerin kombinasyonları üzerine oturmaktadır: Anglo-Sakson Hukuku (Ortak Hukuk), Kıta Avrupası Hukuk Sistemi ve dinsel hukuk. Bununla birlikte her ülkenin hukuk sistemi kendi tarihi ile şekillendiğinden kendisine özgü farklılıklar içermektedir.

Hukuk sistemi kaça ayrılır?

Genel Olarak Dünyada Hukuk Sistemleri İkiye Ayrılır: Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı vardır. görülmektedir. Bu sistemde ise “hakim, hukuku yaratır.” Başka bir anlatımla yürürlükteki hukuki metinlerden çok mahkemelerinin verdiği kararlar, hukuk sisteminin temelini yani özünü oluşturur.

Kaç çeşit hukuk türü vardır?

Tarihsel kaynak bakımından en eski olan ve Roma Hukukundan günümüze kadar gelen bu en yaygın bölümlemede hukuk, kamu hukuku ve özel hukuk olarak iki temel kola ayrılır.

Vergi hukuku neleri kapsar?

Vergi hukuku vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve sona ermesine ilişkin kurallar bütünüdür. Vergi hukuku, devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği tüm gelirleri kapsamaktadır.

Vergi hukukunun temel ilkeleri nelerdir?

Bu ilkeler sırasıyla verginin genelliği, verginin kamu giderlerini karĢılamaya yönelik olması, mâli güçle orantılı olması, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ile verginin kanunîliği ilkeleridir.

Özelge ne demek?

Mukteza ya da özelge; mükelleflerin veya vergi sorumlularının vergi durumları bakımından, kendilerince açık olmayan ve tereddüt ettikleri konular hakkında yazılı olarak açıklama talebinde bulunmaları üzerine, yetkili makamlarca kendilerine verilen yazılı görüşe denir.

Anayasa Hukuku dersi neden gereklidir?

Dersin Amacı : Anayasalar, devletlerin temel yapısını, kuruluşunu ve devlet iktidarı karşısında bireylerin özgürlüklerini düzenleyen metinlerdir. Devletin kuruluş şeması, temel hak ve hürriyetlerin varlık nedeni ve birey-devlet ilişkisi bu derste ele alınmaktadır.

Vergi hukukunun özelliği nedir?

Popüler konular

Vergi hukukunun özellikleri nelerdir? Verginin Özellikleri Vergi zora dayanır: … Vergi kanuna... Devamını Oku »

Kata . 2022-02-07

Vergi hukukunun konusu nedir?

Popüler konular

Vergi hukukunun konuları nelerdir? Vergi Hukukunun Konuları İtibari İle Yapılan Ayrım: Vergi... Devamını Oku »

Marybelle . 2022-07-06

Vergi hukukunun konuları nelerdir?

Popüler konular

Vergi hukuku neleri inceler? Vergi hukuku, devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği kamu gelirlerinin... Devamını Oku »

Cristy . 2021-12-04

Vergi hukukunun kaynaklari nelerdir ve taraflari kimlerdir?

Kullanım bilgisi

Vergi hukukunun kaynakları nelerdir ve tarafları kimlerdir? Vergi hukukunun bağlayıcı nitelikteki... Devamını Oku »

Ara . 2022-01-29