Kısaca Bilgi, Kısaca , Hakkında Bilgi, Bilgi Sitesi, Nedir, Kimdir

Tarih

REKLAM ALANI

Tarihi Olaylar ve Kişilerle Alakalı Kısaca Bilgilendirme Yazıları Bulunan Kategori

Kurtuluş Savaşının destansı kadın kahramanlarından birisi olan  Seydilerli Şerife Bacı’dır. Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte 1900'lü yılların...
Kısaca, Avusturya Arşidüklüğü ile Osmanlı Devleti arasında 1606 yılında imzalanmıştır. Avusturya Arşidüklüğü ile Osmanlı Devleti arasında 1533 yılında imzalanan İstanbul...
Kısaca, 22 Haziran 1993 yılında düzenlenen Kopenhag Zirvesinde belirlenen ve Avrupa Birliği’ne başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce...
10 Temmuz 1921 ile 24 Temmuz 1921 tarihleri arasında gerçekleştirilen Kütahya-Eskişehir Savaşları kurtuluş savaşı sırasında gerçekleşmiş olup, Ankara hükumeti ile...
1921 Anayasası olarak Teşkilatı Esasiye Kanunu, ilk anayasa olma özelliğinin yanı sıra tam manası ile bir anayasa olmayıp, 23 maddede...
I. Dünya savaşının bitmesiyle birlikte yenilen devletler ile barışın sağlanması adına Paris’te yapılan barış konferansı düzenlenmiştir. Bu konferans sırasında Osmanlı...
Diğer adı Temsil Kurulu olan Temsil heyeti Mondros’tan sonra Anadolu topraklarının işgal edilmesi ile başlayan Milli Mücadelenin yürütme organı olarak...
Milli Mücadele döneminde, büyük millet meclisinin kurulmuş olmasına rağmen İstanbul hükümeti ve Mustafa Kemal Atatürk karşıtı kişiler tarafından milli mücadelenin...
Sultan Mahmut tarafından 1826 yılında Yeniçeri ocağının kaldırılması ile kurulan Osmanlı devletinin yeni askeri teşkilatına Asakir-i Mansure-i Muhammediye denir? Türkçe...
  Yeniçeri ocağına bağlı olarak görev yapan Tulumbacılar Ocağı 1720 yılında kurulmuştur. Tulumbacılar ocağının görevi ise çıkan yangınlarda yangının kısa sürede...
18.Yüzyılda İnsanların Düşünce Yapılarında Önemli Değişiklerin Yaşandığı, Geçmişten Gelen Ve Değişmez Kuralları Olan Dinsel Kuralların Yerini Düşünme, Akıl Ve Bilimin...
Mustafa Kemal Atatürk tarafından 19 Mayıs 1919 tarihinde resmi görevli olarak geldiği Samsun'da, Samsun'un düşman işgalinde olması sebebi ile resmi...
Kurtuluş savaşının gerekliliği konusunda temel kararların alındığı Amasya Genelgesi, 12 Haziran 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk Amasya’ya gelmiş ve halk...
İstanbul’un resmen işgalinden sonra, halkın savaşlar ve maddi olanaklarının yetersizliğini fırsat bilen Damat Ferit, barış yapılacağını ve milli mücadelenin gereksiz...
Gediz Muharebesinin başkahramanı olan Çerkez Ethem, düzenli orduya geçiş çalışmalarından rahatsız olmuş ve Kuvve-yi Seyyare'nin daha başarılı olacağı konusunda çevresindeki...
Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Mart 1924 yılında TBMM’de oy birliği ile kabul edilen ve eğitimde laikliğin ve birliğin ön plana...
Büyük Selçuklu devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında olmuştur. 1048 yılında gerçekleşen Pasinler Savaşının tarihi önemi ise Bizans İmparatorluğu ile Selçuklu...
Anadolu’da Türk hâkimiyetinin ilan edildiği savaş olan Miryakefalon savaşı 1176 yılında Anadolu Selçuklu Hükümdarı II. Kılıçarslan ile zamanın Bizans...
Türkçe karşılığı hastane kelimesinden gelen Hospitalier Şövalyelerinin diğer adı ise St. Jean Şövalyeleridir.  11. Yüzyılda kurulmuş olan bu birlik,...
Bizans'ın İstanbul'u kaybetmesi ile ortaya çıkan bu fikir, kelime anlamı olarak “büyük fikir” anlamına gelmekte olup fikrin amacı ise...
Kelime anlamı olarak Yeniden doğuş, uyanma ve uyanış gibi anlamlara gelen Rönesans kavramı ilk olarak Ortaçağ döneminde ortaya çıkmıştır....